LRF:s resultat faller

En lägre avkastning från kapitalförvaltningen i kombination med ett negativt resultat från affärsverksamheterna får LRF:s resultat att falla. Intäkterna från medlemmarna är i princip oförändrat.

Anna-Karin Hatt, vd LRF
Foto:LRF

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) miljoner kronor för 2020. Två

tredjedelar av resultatet har försvunnit på ett år när pandemin har härjat. Enligt LRF:s pressmeddelande gör koncernen ett resultat på - 332 miljoner kronor (-355 miljoner 2019), ett finansnetto på 547 miljoner kronor (890 miljoner) och ett resultat innan skatt på 215 miljoner kronor (534 miljoner).

Vikten av kapitalet

Med andra ord har LRF:s rörelse förbättrat sitt resultat jämfört med förra året medan avkastningen på kapitalet har sjunkit. Under 2020 har LRF:s finansiella placeringar avkastat 9,5 (16) procent och 7,8 (8,4) procent per rullande 10 år.

Avkastningen på LRF:s kapital är en förutsättning för att driva föreningens verksamhet i nuvarande omfattning då medlemsavgifterna endast motsvarar en mindre del av verksamhetens kostnader.

LRF uppger att medlemsintäkterna under 2020 var stabila och uppgick till 217 miljonerkronor (215 miljoner). Ett visst tapp i medlemsantal uppvägs enligt LRF av ökad medlemsavgift.

Motigt i konferensbranschen

LRF:s affärsverksamhet redovisar ett resultat på -26 miljoner kronor (39 miljoner) och innefattar fem helägda dotterbolag. Resultatet i flera bolag har påverkats kraftigt av pandemin och där effekterna varit särskilt stora för konferensanläggningen Sånga Säby som stängt ner verksamhet under året och därtill gjort nedskrivningar av fastighetsvärdet vilket gett upphov till en förlust på - 81miljoner kronor (1,3 miljoner).

Övriga fyra bolag har lyckats bättre och redovisar resultat på 55 miljoner kronor (38 miljoner). Huvuddelen av det resultatet lär komma från LRF Media och LRF Samköp.

Tuff omställning

– Jag känner stolthet över att LRF:s verksamhet lyckats så väl med den tuffa omställningen till pandemin, säger LRF:S vd Anna-Karin Hatt i en skriftlig kommentar till resultatet.

Hon påtalar särskilt förändringarna i den operativa organisationen och de demokratiska processerna, liksom förmågan att hantera nya sakfrågor som aktualiserades, att klassificera jord- och skogsbruket som samhällsviktig verksamhet och att säkra möjligheten för utländsk säsongsarbetskraft att ta sig till Sverige, trots reserestriktioner.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste