Uppdrag att se över åtgärder för salmonella

Regeringen har gett Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i uppdrag att se över hur arbetet kring hantering av salmonella hos lantbrukets djur kan förbättras.

– Bekämpning av salmonella och en hög livsmedelssäkerhet är en del av regeringens livsmedelsstrategi för att göra svenska livsmedel attraktiva på den internationella marknaden, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Isabella Odmark

Enligt regeringen har antalet salmonellafall ökat i grisbesättningar det senaste året. Ett ökat antal fall i kombination med större och mer specialiserade besättningar leder enligt regeringen till ökade kostnader för både djurägare och staten vid bekämpning av utbrott.

Regeringen menar att det därför finns ett behov av att undersöka möjliga smittvägar för att kunna förebygga smitta på ett bättre sätt. Ny kunskap om bland annat analysmetoder innebär även att den svenska bekämpningsmodellen behöver uppdateras och anpassas.

Myndigheterna ska i uppdraget genomföra en förstudie om åtgärderna för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.

– Sverige ska ha en hantering av salmonella som är effektiv och säker, såväl ur djurhälso- som folkhälsoperspektiv men även ur lönsamhets- och konkurrensperspektiv, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senaste 31 januari 2022.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste