Ny handlingsplan ska främja ekologiskt

EU-kommissionen har presenterat en ny handlingsplan som ska boosta den ekologiska sektorn, och bidra till ökad produktion och konsumtion av ekologiska produkter. Syftet är att nå målet om att 25 procent av jordbruksmarken i unionen ska brukas ekologiskt år 2030.

I dag brukas ungefär 8,5 procent av EU:s jordbruksareal ekologiskt, och andelen förväntas växa till 15–18 procent till 2030. Nu vill EU-kommissionen öka takten och lanserar en handlingsplan som ska bidra till att nå målet om 25 procent till nästa decennium. Foto: Mostphotos

Handlingsplanen innehåller 23 åtgärder, fördelade inom tre områden; främja konsumtionen, öka produktionen och ytterligare förbättra hållbarheten i sektorn. Enligt EU-kommissionen har planen utformats för att ge den ekologiska sektorn rätt verktyg för att nå målet om 25 procent ekologiskt som sattes i den gröna given, och man uppmuntrar även medlemsländerna att utforma nationella handlingsplaner för ekologisk produktion för att öka andelen ekologiskt lantbruk på nationell nivå.

– Den ekologiska sektorn är erkänd för hållbara metoder och hållbar resursanvändning, med beaktande av dess viktiga roll för att uppnå målen i den gröna given, säger jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. Foto: Europaparlamentet

Handlingsplanen är enligt EU-kommissionen i linje med den europiska gröna given (The European Green Deal), men även med Farm to Fork-strategin samt strategin för Biodiversitet.

– För att nå målet om att 25 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt måste vi se till att efterfrågan driver sektorns tillväxt samtidigt som de betydelsefulla skillnaderna mellan medlemsländernas ekologiska sektorer tas i beaktande. Den ekologiska handlingsplanen tillhandahåller verktyg och idéer som stöd för en balanserad tillväxt av sektorn. Utvecklingen kommer att stödjas av den gemensamma jordbrukspolitiken, forskning och innovation samt nära samarbeten mellan viktiga aktörer på EU-nivå och på nationell och lokal nivå, säger jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski, i ett pressmeddelande.

Kravs vd Anita Falkenek välkomnar handlingsplanen. Foto: Krav

En förebild

I Sverige möts handlingsplanen av olika reaktioner. Krav och Ekologiska Lantbrukarna välkomnar initiativet och menar att det är en tydlig signal om att den ekologiska produktionen är en förebild för det europeiska jordbruket.

– Nu måste Sverige visa att man är ett föregångsland och ta tillvara den potential som finns hos de svenska ekobönderna. Sverige är ett viktigt eko-land i EU och med dessa satsningar har vi en stor möjlighet att bygga konkurrenskraft, med hjälp av en matproduktion inom planetens gränser, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna, i ett pressmeddelande.

– Det har inte funnits någon handlingsplan sedan 2014, så detta visar tydligt EU:s ambitioner för ekologisk produktion. Det är oerhört glädjande – för Europa, för Sverige och för miljön, säger Kravs vd Anita Falkenek.

– Uppenbarligen har vi i Sverige lyckats utan dessa siffersatta mål. Det frivilliga och marknadsdrivna Krav-systemet har skapat ett system som många har förtroende för. Det har fungerat på frivillig basis och på marknadsmässiga grunder. Sedan så är den stora förlusten av biologisk mångfald på grund av att vi inte brukar jorden. Vi måste bruka marken och måste hålla fler betande djur, säger Centerpartiets Emma Wiesner.

Fel väg

Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner menar däremot att det är fel väg att gå.

– Det är a och o att EU:s arbete grundar sig på marknadsmässiga villkor. Att man uppifrån säger att det ska vara 25 procent ekologisk mat är inte bästa vägen framåt och riskerar driva upp priser och sätta marknadsprinciper ur spel, säger hon och fortsätter:

– Att Europas jordbruk kan ställa om och bli mer miljövänlig är bra, och det ekologiska är en del av det. Men för att lyckas måste man hitta det bästa ur både ekologiskt och konventionellt jordbruk. 

 

Här hittar du hela handlingsplanen.

 

Sammanfattning av handlingsplanens tre delar:

Främja konsumtion – Med hjälp av åtgärder som syftar till att främja efterfrågan, behålla konsumenternas förtroende samt föra ekologisk mat närmare invånarna. Detta genom bland annat information och kommunikation om ekologisk produktion, stimulera ökad användning av ekologiska produkter i offentliga matsalar genom offentlig upphandling samt arbeta för ökad spårbarhet för ekologiska produkter.

Öka produktion – bland annat med hjälp av verktyg i den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, informationsevenemang och nätverk, möjligheten till certifiering av jordbrukargrupper snarare än enskilda jordbrukare, forskning och innovation, användning av blockkedjor och annan teknik för att förbättra spårbarheten och öka marknadens öppenhet, förstärkning av lokal och småskalig bearbetning, stöd till organisationen av livsmedelskedjan och förbättrat djurfoder. 

Förbättra hållbarhet – Genom bland annat förbättra djurvälfärd, säkerställa tillgång på ekologiskt frö, sänka sektorns klimatavtryck samt minimera användning av plast, vatten och energi. EU-kommissionen har även som intention att öka budgeten för forskning och innovation.

Källa: EU-komissionen

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste