Replik: Nytta för näringen

Lantbrukaren Martin Krokstorp har i Jordbruksaktuellt 22/2 2021 skrivit en intressant krönika om vikten av att utveckla sin växtodling. Han skriver att det har blivit ett stort glapp mellan akademi och näringen eftersom det, som han beskriver, har tagits ett stort kliv bort från tillämpad forskning. Han nämner Stiftelsen Lantbruksforskning som en av de instanser där forskare kan söka medel, men att det är svårt att få anslag för projekt med praktisk nytta.

 


Det här stämmer inte alls med Stiftelse Lantbruksforsknings verksamhet. Vår paroll är ”nytta för näringen” och vi finansierar både fältförsök och tillämpad och behovsdriven forskning. Stiftelsen Lantbruksforskning är dessutom lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Förutom finansiering från Formas, finansieras stiftelsen av medel från lantbrukarna själva. I projekten som får medel av oss ska det, förutom disputerade från ett lärosäte, också finnas med representanter från näringen. 

Varje år har vi en öppen utlysning där forskare kan söka medel. Den öppna utlysningen sker i två steg, där en idéskiss skickas in i ett första steg. Idéskisserna bereds sedan av representanter för näringen. I det steget får lantbrukare med olika inriktningar alltså bedöma de projekt som sökt medel. I steg ett får med andra ord lantbrukarna en möjlighet att vara med och påverka så att vår styrelse kan välja den forskning som bäst motsvarar näringens behov. Även i det andra steget finns representanter från näringen med.

Stiftelse Lantbruksforskning är stolta över att bidra till forskning som ger stor nytta för dem som jobbar i lantbruket. Den forskning vi är med och finansierar leder ofta till konkreta råd som rådgivare runt om i landet tar till sig och för vidare till lantbrukarna. Det finns gott om goda exempel. Basfinansiering av de Sverigeförsöken med 10 miljoner per år ger efter uppväxling från näringen och Hushållningssällskapen nationella fältförsök för 25 miljoner kronor per år. 2020 har vi finansierat flera projekt, bland annat effektförsök med fungicid och bevattning av vallar.

Som vd för den nationella forskningsfinansiären inom lantbruk så blir jag mycket glad när kunniga och engagerade odlare som Martin Krokstorp driver på för ett närmare samarbete mellan lantbruk och akademi, vi behöver alla hjälpas åt att stärka detta. I våra beredningsgrupper som bedömer inkomna forskningsansökningar sitter ledamöter, som utöver engagemang har en djup kunskap och bred förståelse för odlingens förutsättningar och behov.

Martin, här nominerar branschen in ledamöter, jag tror att du skulle kunna göra stor nytta i det arbetet.

Christian Nyrén
Vd, Stiftelsen Lantbruksforskning

Artikeln publicerades onsdag den 31 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste