App ger kunskap om markstruktur

Öka dina kunskaper om markstrukturen på dina skiften och få tips på hur den kan förbättras i nya appen ”Hur mår min jord?”. Appen bygger på forskning från SLU och ges ut av Jordbruksverket.

 

Med hjälp av nya appen ”Hur mår min jord?” kan du genom olika frågor och undersökningar i fält lära känna din odlingsjord bättre. Appen bygger på kunskap från SLU och ges ut av Jordbruksverket. Appen går att ladda ner på App Store och Google Play. Foto: Towe Johnson 


Enligt SLU är en bra markstruktur grunden för en fungerande odlingsjord, och kan bidra till ökad odlingssäkerhet och ökade möjligheter att bedriva ett lönsamt jordbruk med mindre klimat- och miljöpåverkan. Nu lanseras den nya appen som ska göra det enklare för såväl lantbrukare som studenter och rådgivare att öka sina kunskaper om markstruktur. Som grund till appen ligger ett forskningsprojekt utfört vid Institutionen för markvetenskap vid SLU. 

Med hjälp av nya appen ”Hur mår min jord?” kan du genom olika frågor och undersökningar i fält lära känna din odlingsjord bättre. Appen bygger på kunskap från SLU och ges ut av Jordbruksverket. Appen går att ladda ner på App Store och Google Play. Foto: Isabella Odmark

– Appen ger vägledning för att undersöka och tolka markstrukturen på sin jordbruksmark, tips om hur man kan förbättra den och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera åtgärder, berättar Kerstin Berglund, forskare vid SLU, i ett pressmeddelande.

I appen finns tre olika tester att göra. Första innehåller allmänna frågor om skiftet, och ska ge en översiktlig bild av skiftets generella statur och eventuella strukturproblem som behöver åtgärdas. Det finns även ett markstrukturstest samt ett infiltrationsstest vilka ger en beskrivning av markens struktur på platsen. Genom att undersöka marken ute i fält lär du enligt SLU även känna dina odlingsjordar bättre.

Resultaten från testerna sammanställs och du får förslag på åtgärder som kan vårda och förbättra markstrukturen i det valda skiftet. 

– Du kan även skicka testresultat som pdf med e-post till dig själv eller, till exempel, en rådgivare. I appen finns också tips om åtgärder för att vårda och förbättra markstrukturen. Du kan göra egna checklistor för de åtgärder du tycker passar bäst för dina skiften och exportera åtgärdslistan som pdf, berättar Kerstin.

Genom att din position sparas med resultaten kan du återkomma till samma plats för uppföljande tester vid ett senare tillfälle.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste