92 – 8 till framtiden

Krönika: Åtta procent. Det är så stor del av våra liv som vi i genomsnitt arbetar enligt en undersökning gjord av Kairos Future. En del uppfattar denna korta del av livet som engagerande och motiverande, andra väntar bara på pensionen. Ur ett samhällsperspektiv vill man ha så många som möjligt i den första gruppen. Det skapar tillväxt som gynnar alla. Hur blir då arbetslivet stimulerande?

Storstäderna minskar i sin attraktionskraft och människor vill flytta ut på landet igen. Befolkningsökningen i Stockholm har under det gångna året halverats jämfört med snittet de senaste 20 åren och i Västra Götaland har den gått ner med 25 procent. Är det en ny grön våg vi ser början på? Det som i alla tider fått folk att flytta är möjligheten till arbetstillfällen. Trenden har varit att jobben koncentrerats till städerna men nu händer det något och landsbygden ökar i attraktionskraft när allt fler ges möjlighet att arbeta på distans. Vad betyder detta för framtiden och företagandet på landsbygden samt stimulansen att jobba? Kan det vara så att de 92 procenten av livet utanför arbetstid bidrar till mer arbetsglädje och kreativitet om det upplevs utanför städerna?

Oavsett vilken bransch du verkar i så är ett framgångsrikt resultat i företaget en kombination av kommunikation och arbetsglädje. I dessa tider när osäkerhet blivit ett normal­läge blir vikten av tydlig kommunikation än viktigare. Mycket information om att saker och ting ändras får oss att tro att allt ändras, så är inte fallet. Basala saker ändras inte på samma sätt. Även om lantbruket är en bransch som klarat sig bra ur ett pandemiperspektiv så är det viktigt att anställda känner en trygghet. Du som företagare kan skapa denna känsla genom att vara tydlig kring hur företaget utvecklas och vilka mål du har. Det ger en delaktighet och känsla av tillhörighet. Tillhörigheten blir en av flera viktiga faktorer för att känna arbetsglädje.

För den som jobbar på distans blir tekniken en förutsättning för att känna tillhörighet med sin arbetsgivare. Även om den energi som uppstår vid det fysiska mötet är oslagbar gör tekniken att den löpande kommunikationen fungerar på distans. Men jag kan inte låta bli att fundera på vad som händer under den tid de 92 procenten utspelar sig. När nya branscherfarenheter integreras och kommuniceras i det sociala nätverket i kombination med den grogrund för entreprenörskap som finns inom lantbruket och på landsbygden, då kan nya infallsvinklar och spännande möten ge affärsidéer som växer fram över hela landet.

Framtiden är inte något som är, utan något som skapas av människorna. Hur vill du skapa framtiden?

 

Rolf Åttingsberg 
Handelsbanken 

Artikeln publicerades fredag den 09 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste