Med jordarter i fokus

Jordartskartan är en av Sveriges geologiska undersöknings (SGU) mest efterfrågade tjänster. Nu lanserar myndigheten en ny rapport som ska öka kunskapen om tjänsten, samt ge grundläggande information om jordarter och dess egenskaper.

 

Den ny rapporten ”Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige” från SGU ska ge ökade kunskaper om hur jordarter påverkar viktiga frågor i samhället. Foto: Foto: Thinkstock

Enligt SGU styrs markens karaktär till stor del av jordarternas egenskaper i ett område, och jordarterna är ofta helt avgörande för vilken markanvändning som är möjlig. Jordarternas utbredning och egenskaper styr bland annat möjligheterna att utvinna grundvatten, och är en viktig faktor vid anläggning av exempelvis infrastrukturprojekt. En del jordar är även mer lämpade för jordbruk och andra för exempelvis skogsbruk, och vissa jordarter utvinns för specifika ändamål. 

Fördelningen av jordarter i landskapet är inte slumpmässig, utan de olika jordarterna har bildats under olika tider och i olika miljöer, från inlandsisens tid fram till i dag.

Kunskap om markens struktur och jordarter är enligt SGU viktig för flera frågor i samhället och nu lanserar man en ny rapport där bland annat jordarternas bildande och egenskaper beskrivs. Rapporten innehåller även en handledning för SGU:s jordartsgeologiska kartor och databaser och hur dessa kan användas.  

Rapporten med namnet ”Handledning för jordartsgeologiska kartor och databaser över Sverige” hittas på SGU:s hemsida.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste