Ny satsning på jordbrukets arbetsmiljö

Regeringen ska satsa mer på arbetsmiljö inom jordbruket för att förebygga olyckor. Det beslutades i den senaste programändringen av landsbygdsprogrammet och ska ske inom ramen för arbetet med arbetsmiljöstrategin.

Fredag 16 april, bjuder landsbygdsministern in till ett möte med representanter för Naturbruksskolorna om hur dödsolyckor och allvarliga olyckor inom jordbruk, skogsbruk och fiske kan förebyggas. Foto: Isabella Odmark

Sedan 1950-talet har antalet dödsolyckor i arbetet minskat betydligt men fortfarande dör ungefär en person varje vecka i Sverige till följd av sitt arbete. I regeringens arbetsmiljöstrategi finns en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Då jordbruk, skogsbruk och fiske tillhör de branscher med högst antal dödsolyckor i relation till antalet verksamma inom sektorn så avsätter regeringen nu medel till en förnyad satsning för att minska riskerna, likt det tidigare projektet Säkert Bondförnuft.

I ett första steg kommer ett upplägg och en organisation för insatsen att tas fram, med inriktningen att satsningen därefter kan startas upp under 2022. Målet är att kunskaperna om arbetsmiljö och riskerna inom jordbruket ska ökas för att minska antalet olyckor och dödsfall.

Som en uppföljning på det samtal som landsbygdsministern inledde hösten 2019 med berörda parter i branschen, så bjöds representanter från Naturbruksskolornas förening och tre naturbruksgymnasier in till ett möte den 16 april. Detta för att diskutera deras roll i ett långsiktigt kunskapsuppbyggande kring säkerhet.

– Dödsfall och allvarliga olyckor i arbetet är och ska alltid vara helt oacceptabelt. Den här frågan står högt på regeringens dagordning. Många branscher är drabbade, men branscherna i min portfölj sticker ut i olyckstalen. Ytterligare insatser behövs för att minska antalet dödsolyckor och antalet arbetsrelaterade olyckor. Här har utbildningarna en särskilt viktig roll för att vi ska kunna nå framtidens företagare och anställda inom dessa branscher, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste