Potential att lyfta det geografiska ursprunget mer

Genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet så gynnar geografiska matvarumärken utvecklingen av lokala matvaruprodukter. Det visar en ny rapport framtagen av United Minds på uppdrag av Jordbruksverket.

 

Kalix löjrom lyfts som ett framgångsrikt exempel i rapporten ”Geografiska matvarumärken – en accelererande kraft för lokal mat”. Rapporten konstaterar att det finns potential för Sverige att accelerera utvecklingen som ett matland som lyfter geografiska aspekter, på såväl nationell som lokal nivå. Foto: Mostphotos

När allt fler konsumenter i dag efterfrågar närproducerad mat innebär det också stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Jordbruksverkets nya rapport Geografiska matvarumärken har tittat på konsumentens inställning till lokala matvarumärken i Sverige och hur dessa varumärken kan utvecklas i framtiden.

– Ett tydligt kommunicerat geografiskt ursprung på matvaror signalerar hög kvalitet för konsumenterna. Varumärken som lyfter en plats förknippas med en levande landsbygd och småskaliga mataktörer. Det är mervärden som är viktiga för många svenska konsumenter, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Stärker lokalsamhället

Förutom den lokala livsmedelsproduktionen så stärker varumärken som lyfter en geografisk plats också lokalsamhället. Det ger även ringar på vattnet i positiv bemärkelse för näringsliv, besöksnäring och invånarnas känsla av gemenskap. Här finns en outnyttjad potential enligt rapporten av att lyfta ursprung i sitt varumärke och intresset från konsumenters sida är stort. Inte minst när det kommer till traditionella och hantverksmässiga attribut som ses som mer positivt än produkter kopplat till värden som upplevs som nyskapande.

I rapporten som har identifierat olika framgångsfaktorer av geografiska varumärken lyfts bland annat hur de kan bli en viktig utgångspunkt för försäljning till restauranger och livsmedelsbutiker och öppna för lokala samarbeten kring logistik- och marknadsföringsinsatser. Här beskrivs också tre framgångsrika, svenska matvarumärken med geografisk koppling varav det ena är enskilt ägt, det andra ett kollektivt varumärke som samlar olika aktörer som representerar olika produkter och det sista som är en producentorganisation.

Bidra till utveckling

Tanken är att rapporten ska kunna bli ett slags verktyg, menar Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket.

– Vi hoppas att rapporten är till hjälp för föreningar och företag i landet som satsar på sina matprodukter att utveckla sina geografiska varumärken, sin stolthet och sitt samarbete, säger Malena.

Hela rapporten finner du här

Framgångsfaktorer för geografiska matvarumärken

En tydlig identitet – förstå och identifiera ens starkaste egenskaper och platsens värden.

En vision och strategi – säkrar att varumärket är hållbart över tid och är konkurrenskraftigt.

En autentisk känsla – genuinitet är en av främsta anledningarna till valet av mat med tydligt ursprung.

Verifierad kvalitet – genom exempelvis märkningar, kvalitetskontroller eller deltagande i tävlingar.

Aktivt arbete med marknadsföring – för att upprätthålla exponering och engagemang.

Kontinuerlig omvärldsbevakning – för att hålla sig relevant över tid.

Ett brett samarbete – relationer och nätverk kan öka utväxlingen på flera sätt.

Källa: Jordbruksverket

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste