Utveckling av AI-projekt

Förra våren startade Svegro ett pilotprojekt för AI-styrd odling i växthuset på Färingsö utanför Stockholm. Nu har de fått sitt andra anslag från Vinnova för att skala upp projektet.

Erik Fredlund, AI-konsult Codon Consulting och Lisa Lindström, odlingschef Svegro under pilotprojektet 2020. Ett projekt som nu ska utvecklas till ett storskaligt system. Foto: Ingemar Lindewall

Under ett halvår genomfördes en stor studie på basilika tillsammans med konsultbolaget Codon Consulting. I försöken kunde man bland annat identifiera avvikelser i grödornas kvalitet samt föreslå justeringar av odlingsklimat.

– Pilotprojektet var väldigt lyckat och vi insåg tidigt potentialen i att skala upp studien till en fullskalig odlingsplattform med integrerad AI-teknik. Det nya anslaget från Vinnova gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla en kostnadseffektiv, digital lösning med potential att underlätta produktionen för tusentals inomhusodlare, säger Oscar Rosdahl, vd på Svegro, i ett pressmeddelande.

Minska energiförbrukningen

Det nya storskaliga systemet för digital inomhusodling beräknas vara klart 2022.

Syftet med den nya plattformen är att skapa en automatiserad övervakning och styrning av växthusodling. Genom bilddatainsamling som kan bedöma tillväxt och hälsa hos grödor, vill Svegro hjälpa odlare att minska sin energiförbrukning och skapa en mer effektiv livsmedelsproduktion.

Oscar Rosdahl är vd på Svegro och är positiv till att det blir en utveckling av AI-projektet. Foto: Svegro

Bättre precision

– För att möta efterfrågan på lokala råvaror, krävs en kombination av en kostnadseffektiv och hållbar produktion, samt en slutprodukt som motsvarar konsumentens behov. Vår plattform bygger på modulär design, som gör det möjligt för växthusodlare att anpassa lösningen till sina befintliga system. Plattformen integrerar all datainsamling, övervakning och styrning, vilket resulterar i stora tidsmässiga och ekonomiska besparingar. AI-integrationen medför dessutom att en större mängd data kan jämföras och därmed bidra till bättre precision i produktionsstyrningen, säger Oscar Rosdahl.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste