De siktar på fusion inom aveln

Evolution, Masterrind och Vikinggenetics bildade i början av året Arcowin för att kunna samarbeta kring avel och forskning. Nu har man inlett nästa steg mot en fusion.

Nu inleds förhandlingar om en fusion mellan avelskoopertionerna Evolution, Masterrind och Vikinggenetics. Foto: Carolina Wahlberg

Det var den 1 januari i år som Arcowin bildades med målet att utnyttja de genomiska resurserna optimalt och starta forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans. I december 2020 när man meddelade att man skulle bilda Arcowin, bestämde man sig för att även titta på hur man skulle kunna bidra till ytterligare synergier genom ännu mer samverkan framöver. Efter en analys kom man fram till att en fusion av forskning och utveckling, produktion, exportförsäljning och marknadsföring skulle vara lyckat. Och nu inleds förhandlingarna. 

– Vi har kommit till insikt om att våra tre företag, som har gemensam bakgrund som kooperativ ägda av lantbrukare, har mycket att vinna på en fusion. Vi kan agera enat för ökad konkurrenskraft för 53 000 mjölk- och köttföretagare och erbjuda dem de bästa genetiska förutsättningarna för ökad lönsamhet, säger Vincent Rétif, styrelseordförande i Arcowin, i ett pressmeddelande.

Nästa år

Fusionen är i skrivande stund beroende av godkännande av myndigheter, men beräknas kunna genomföras 1 januari 2022.

Om fusionen blir godkänd kommer Evolution, Masterrind, Faba, Växa och Vikingdanmak även i fortsättningen att sköta försäljning och service på sina hemmarknader.

Ökad vinst

– Genom att fusionera våra globala marknads- och säljaktiviteter kommer vi få ett större avtryck tack vare vårt bredare och spetsigare erbjudande till kunderna. Dessutom kommer vi kunna fokusera mer på enskilda marknader vilket leder till vinster för mjölk- och köttföretagare över hela världen, säger Dr Josef Pott som är vd för Arcowin.

Fakta om Arcowin:

Ägare: Kooperativ ägt av 53 000 lantbrukare genom Evolution, Masterrind, Faba, Växa och Vikingdanmark.

Huvudkontor: Tyskland.

Produktionsplatser: Norden, Tyskland och Frankrike samt inhyrda tjurplatser i Nordamerika.

Antal raser: Avelsarbete och försäljning av 28 olika raser.

Global närvaro: Egen försäljningsorganisation i tio länder, återförsäljare i 65 länder.

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste