Framtidens jordbruk på Västgötaslätten

I mitten på april bjöd Lantmännen in till en digital invigning av framtidsgården Bjertorp, som är belägen utanför Kvänum. Här ska bland annat ny teknik och nya grödor testas med målet om att nå ett hållbarare och lönsammare jordbruk.

På Bjertorp vill Lantmännen skapa en arena för samverkan mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Foto: Lantmännen

– Vi gör den här investeringen nu på Bjertorp och den kommer vara hela värdekedjan till gagn. Vi måste tillsammans hjälpas åt att skapa hållbara produkter i det första ledet, och här tror jag vi alla måste våga och ha modet att satsa. Här på Bjertorp vill vi visa att vi kan ta stora kliv mot en hållbarare livsmedelsproduktion, och vi ser också att de åtgärder vi gör ger högre produktivitet och lönsamhet på våra gårdar, inleder Elisabeth Ringdahl, divisionschef lantbruk på Lantmännen.

På gården brukas cirka 880 hektar, med bland annat utsädesodling och växtförädling.

– Det känns fantastiskt kul att Lantmännen satsar på Bjertorp som sin framtidsgård. Vi testar bland annat precisionsodling, och där vill jag bland annat trycka på användandet av styrfiler. Att vi lägger rätt mängd insatsmedel på rätt plats. Det spar både ekonomi och miljö, säger gårdens driftledare Kjell Carlsson.

Omsätta i praktiken

På gården vill man kunna omsätta och testa teoretisk kunskap i praktiken.

– Vi lanserade rapporten om framtidens jordbruk för 1,5 år sen. Där hade vi teoretiskt räknat, analyserat och med den kunskapen hittat en väg framåt. Nu vill vi göra de här sakerna i praktiken. Det är målsättningen med Bjertorp, att vara det konkreta exemplet och beviset för att framtidens jordbruk är möjligt, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, och tillägger att helheten är viktig:

– Vi kombinerar biologi med teknik och försöker få den här helhetslösningen, det är först då vi kan nå de hållbara resultaten vi vill.

Att gården har en väldokumenterad historia lyfts som en stor tillgång.

– Det är avgörande i uppföljningen för att vi kan se precis hur stor påverkan på totalekonomin eller avkastningen den här nya tekniken eller innovativa lösningarna gör, säger Johan Wågstam, precisionsodlingsexpert på Lantmännen.

Ny Pilotstudie

Tema för invigningen är jordhälsa och under dagen går Thomas Keller, forskare på SLU, in djupare på markfunktioner, jordhälsa och dess innebörd för ett hållbart jordbruk. Per Frankelius lyfter innovationer inom jordbruket, både bakåt och framåt i tiden, och Jessica Johansson från Miljömattematik/Svensk Kolinlagring berättar om ett nytt projekt.

– Vi kör igång en ny pilot nu som ska pågå under 2021–2022, där Bjertorp är en av pilotgårdarna som ska testa olika kolinlagrande metoder.

Daniel Andersson, Lantmännen Maskin, tar vid och pratar om kopplingen mellan maskiner och jordhälsa. För att just gynna jordhälsan tror Daniel att trenden mot allt större maskiner, kommer ersättas med fler och mindre.

– Vi kan sprida ut vikten på markytan, men längre ner i alven blir det svårt. Då måste man gå ett steg tillbaka och gå ner till fler små maskiner. Jag tror att när tekniken blir tillräckligt bra att den kan köra sig själv och inte är beroende av massa förare, då kommer det bli en revolution inom lantbruket och vi kommer se fler självgående robotar.

Sist på dagen, innan det är dags för frågor från publiken, tar Johan Martinsson, affärsutvecklingsansvarig på Dataväxt, över mikrofonen för att berätta mer om det nya verktyget ”Klimatkalkylen”, som företaget tagit fram ihop med Lantmännen.

– För att kunna bli bättre måste jag veta var jag står nu. Klimatkalkylen visar gårdens koldioxidavtryck på grödnivå här och nu, och vi har möjlighet att simulera åtgärder för att bli bättre.

Våga testa

Målet är att Bjertorp ska bli en plats där lantbrukare kan hämta inspiration.

– Vi måste ha mod att faktiskt våga prova och faktiskt misslyckas, och det är väl här vi ska göra det och inte ute på våra lantbrukares gårdar, säger Elisabeth Ringdahl och avslutar: 

– Någonstans ska det testas och tas fram nya rön, och då måste vi stå för det. Det är vårat ansvar som Lantmännen.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 20 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste