Medborgarinitiativet mot burar får stöd i parlamentet

Det europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age” får vid en öppen utfrågning i Europaparlamentet stöd av jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski som lovar att arbeta för ett förbud mot användning av burar vid animalieproduktion. Nu förväntas ett lagförslag från kommissionen om att uppdatera EU-direktivet från 1998 om skydd av djur.

Med 1,4 miljoner underskrifter från mer än 18 medlemsländer kräver det europeiska medborgarinitiativet att burar i EU:s djurproduktion ska avvecklas. Foto: mostphotos

EU-medborgarinitiativet som nu nått 1,4 miljoner underskrifter från EU-medborgare vill se ett förbud gentemot användningen av burar i animalieproduktionen. För att följa upp detta så hölls det den 15 april en gemensam öppen utfrågning i Europaparlamentet. Medverkade gjorde jordbruksutskottet och utskottet för medborgarframställningar tillsammans med en rad experter och representanter från olika EU-institutioner.

Ska lägga fram förslag

Initiativet välkomnades av flertalet talare under dagen och jordbrukskommissionären utlovade att kommissionen nu kommer arbeta intensivt för att lägga fram förslag på lagstiftning som förbjuder användning av burar för lantbruksdjur, rapporterar Brysselnytt. Han fick även stöd av de båda ledamöterna Stella Kyriakides, kommissionär för livsmedelssäkerhet, samt kommissionens vice ordförande Vera Jourová.

Initiativet uppmanar EU att revidera rådets direktiv om skydd av djur och avveckla alla burar i EU:s djurproduktion till 2027, samt att övergången ska underlättas genom ekonomiskt stöd till jordbrukare.

Enligt initiativet finns det för samtliga djur redan kommersiellt lönsamma alternativ som ger en bättre välfärd. Något som också uttrycks i Europaparlamentets forskningsavdelnings rapport från november 2020 om alternativ till bur. Där konstateras att en burfri framtid är möjlig inom lantbruket, särskilt gällande suggor och värphöns. Den lyfter den positiva effekten ett burfritt jordbruk har på djurens beteendefrihet och välbefinnande, samt att det är en förändring som kan uppnås genom lagstiftning och finansiella åtgärder.

Föråldrat direktiv

Flera EU-länder i dag såsom Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Slovakien och Sverige har redan vidtagit åtgärder för att avveckla och förbjuda burar för vissa djurkategorier, med olika tidsfrister. I en intervju med The Brussel Times lyfte Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid SLU och som deltog under utfrågningen, upp Sverige som ett föregångsland gällande grisproduktion samt Nederländernas framgång gällande värphöns, men påpekar också att det inte är en nationell fråga.

– Det finns många jordbrukare i många EU-länder som är mycket bra på djurproduktion. Vi måste lyfta fram alla dessa jordbrukare som modeller och bra exempel för deras kollegor, oavsett land, säger Bo Algers som också påpekar hur dagens EU-direktiv är föråldrat.

– Sedan 1998, när EU antog sitt direktiv om skydd av djur, har utbytet från djurskyddsvetenskap i genomsnitt varit tiofaldig. I dag har vi en mycket bättre förståelse för hur fysiska, fysiologiska och psykologiska faktorer relaterar till djurens välbefinnande, säger Bo Algers till tidningen och uttryckte att en bur inte kan ge god djurvälfärd oavsett hur bra skötseln är.

Funktionen EU-medborgarinitiativ har funnits sedan 2012 och innebär att vid namninsamlingar med över en miljon underskrifter från minst sju medlemsländer så ges rätten att föreslå ändringar eller ny EU-lagstiftning. ”End the Cage Age” som snabbt nådde över gränsen, överlämnades formellt till kommissionen i oktober förra året och stöds av över 170 organisationer från hela Europa. Av de 76 initiativ som registrerats sedan funktionen instiftades så är detta det sjätte som lyckats samla in de antal underskrifter som krävs, enligt The Brussels Times.

I slutet av juni kommer ett svar läggas fram där rättsliga och politiska slutsatser, samt åtgärder, kommer att presenteras av kommissionen.  

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste