Rapport: pandemin ingen effekt på klimatet

Trots en avkylande effekt av väderfenomenet La Niña så blev 2020 ett av de tre varmaste åren som uppmätts. Det konstaterar WMO, FN:s världsmeteorologiorganisation, i sin klimatrapport som också slår fast att nedstängningar till följd av coronapandemin inte haft någon positiv effekt på klimatet. 

2020 blev ett tufft klimatår i världen rapporterar SMHI utifrån WMOs klimatrapport. Medelhavsnivån fortsatte bland annat att stiga. Foto: mostphotos

Rapporten State of the Global Climate 2020 är den senaste sammanställningen om klimatet i världen och som nu visar att under fjolåret så steg den globala medeltemperaturen till 1,2 °C över förindustriell nivå (1850–1900).

– Vi har inte någon tid att förlora. Klimatet förändras och effekterna av det är redan alltför kostsamma för både människor och planeten, säger WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

I rapporten presenteras stigande koncentrationer av växthusgaser i atmosfären under 2020 trots den ekonomiska avmattning som pandemin medförde. Halten koldioxid i atmosfären överstiger nu 410 miljondelar, ppm, och kan under 2021 nå 414 ppm. SMHI menar att även fast utsläppen av växthusgaser minskade tillfälligt under fjolåret enligt FN:s miljöprogram UNEP, så hade det ingen märkbar effekt på koncentrationerna i atmosfären. Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI förklarar:

– Även om det var en förhållandevis stor minskning så var utsläppen under 2020 fortfarande mycket höga och därför fortsätter också koncentrationerna i atmosfären att öka. För att koncentrationerna ska börja minska krävs att mer koldioxid tas bort från atmosfären än vad som tillförs. Detta betyder antingen att utsläppen måste ner till nära noll eller att man på artificiell väg fångar in och tar bort motsvarande mängd koldioxid från atmosfären, eller en kombination av båda, säger han.

Även försurning och minskning av syresättning i världshaven har fortsatt under 2020 och påverkat de marina ekosystemen enligt IOC-UNESCO, FN:s mellanstatliga organisation för mätningar och observationer av världshavens tillstånd och förändringar. Medelhavsnivån globalt fortsatte också att stiga under 2020.

För att ta fram rapporten har WMO granskat klimatindikatorer såsom koncentrationen av växthusgaser, temperaturökning på land och i hav, havsnivåhöjning, smältande is och glaciärer samt extremväder. De uppmärksammar också påverkan på socioekonomisk utveckling, migration och folkförflyttningar, livsmedelssäkerhet samt ekosystem på land och i hav.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste