Sydplantor utökar och framtidssäkrar verksamheten

Till våren 2021 står plantodlaren och leverantören Sydplantor redo med en ny plantkyl som ska ge bättre möjligheter att hantera större volymer. Man har även breddat utbudet av både plantskydd och plantgödsel. 

 

Skogsplantor är färskvara, därför är lagring och hantering viktig för att säkerställa en god etablering vid plantering. Med den nya plantkylen, som rymmer en halv miljon plantor, ska Sydplantor kunna hantera större partier och på så vis kunna serva kunderna bättre. Foto: Sydplantor

Vårens förråd av tallplantor är sedan länge slut när Skogsaktuellt pratar med skogsplantskolan Sydplantor, som i år byggt en ny plantkyl med plats för 500 000 plantor. 

– Vi har haft lite småkylar innan, men med den nya större kylen ska vi kunna ta hem lite mer plantor och förvara de på ett bra sätt för att serva våra kunder bättre, säger Görgen Gustafsson, säljare och rådgivare på Sydplantor.  

Han berättar att efterfrågan på plantor tagit fart inför påsken då många vill börja att komma igång med planteringen i södra Sverige. Granbarkborrens härjningar har lett till en ökad efterfrågan på tall.

– Det har ökat kraftigt de sista åren. Det har ju pågått kampanjer för mer tall och granbarkborren har gjort sitt till, så det har nästan blivit svårt att hinna med, säger Görgen. 

Skogsägarna trotsar den ökade risken för betesskador. 

– Man ser väl att alternativen är ännu sämre, att barkborren äter upp det. Men älgjakten är en viktig insats och på många ställen behövs det också vilt­behandling. 

Snytbaggeangrepp på omarkberedda hyggen är ett stort problem, och i år testar Sydplantor det mekaniska skyddet multipro för att se om det ger ett bra skydd. Foto: Sydplantor

Tror på lövträd 

Sydplantor, som startade verksamheten 1987, odlar egna granplantor av täckrots­typ, men samarbetar också med många andra plantskolor både i Sverige och utomlands och erbjuder ett brett sortiment av trädarter och provenienser. Dessutom är man delägare i fröträdsplantager för att säkra tillgången till högkvalitativt plantmaterial. 

När det gäller lövträd erbjuder man olika sorters björk, ädellövträd och snabbväxande lövträd, men där syns inte någon större ökning till följd av barkborre­angreppen än. 

– Det är inte alls samma ökning som för tall, men jag tror att det kan komma mer både vanlig björk och snabbväxande lövträd, att fler blir intresserade av det, säger Görgen. 

Görgen Gustafsson är säljare och rådgivare på Sydplantor, som levererar runt sex miljoner skogsplantor årligen. Utöver plantskoleverksamheten bedriver Sydplantor också en jakt- och fiskebutik vid sin anläggning utanför småländska Älmhult. Foto: Sydplantor

Mekaniskt skydd 

En annan skadeinsekt som Sydplantor garderar sig mot är snytbaggen. Här testar man i år det mekaniska skyddet multipro, som är som en skyddande hylsa. Snytbaggen är fortsatt en stor skadegörare i plantskogarna. 

– Det gäller särskilt omarkberedda hyggen där det är stora problem och där snytbaggarna går på plantor med andra skydd som exempelvis vax, säger Görgen. 

Livskraftiga plantor som snabbt växer till en mer motståndskraftig storlek klarar insektsangrepp bättre. Här har Sydplantor under fjolåret gjort försök med gödselmedlen arGrow och Agroblen, där man sett goda resultat. 

– Vi ska testa två medel i år och följa upp det lite mer, men redan efter första året tyckte vi att det var en rejäl skillnad både i storlek, grovlek och färg jämfört med obehandlade plantor, säger Görgen. 

I Samarbete med entreprenörer åtar sig Sydplantor också uppdrag inom markberedning och plantering, och i år ser det ljusare ut när det gäller utländsk arbetskraft för planteringsjobb.

– Vi var lite oroliga för arbetskraften i år men det verkar nästan som att det är lättare i år än i fjol. Man har rutiner på plats och har man ett negativt test som man kan visa upp så verkar det fungera, berättar Görgen. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 28 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste