Viktigt att visa upp alla goda initiativ

I den nya tävlingen Böndernas blomstrande idéer har du möjlighet att visa upp vilka insatser ni på gården gör för den biologiska mångfalden. Idén tog fart i Danmark förra året, och nu kommer tävlingen till Sverige.

 

Tävlingen Böndernas Blommande idéer har sitt ursprung i Danmark. Förra året bestod tävlingsbidragen av bland annat insådd av blommande fältkanter, utplacering av halmbalar samt bevarande av träd och stenrösen. Foto: Syngenta


– Vi startade detta framförallt för att visa upp alla goda initiativ som vi har sett komma från lantbrukarna. Ganska ofta är ryktet bland allmänheten annorlunda, och det är lätt att säga att lantbrukarna inte gör tillräckligt, säger Carina Skovmøller, head of sustainability, public affairs & communication på Syngenta Nordics. 

Tävlingen skulle vara enkel, och deltagarna fick skicka in foton eller korta videoklipp samt en förklaring på vad de gjorde för insatser. Tävlingsbidragen skulle ha en nära koppling till den teoretiska kunskap som finns gällande åtgärder för biologisk mångfald, och en jury med experter och forskare utsågs för att bedöma de olika insatserna och ta fram en vinnare. 

– Intresset var stort, och det var många lantbrukare som var med.

Sensor som mäter

Första priset var att få ha en insektssensor från Fauna Photonics uppsatt på gården under ett år, och Carina berättar att de precis satt upp sensorn hos den danska vinnaren. 

– Om du vill mäta biologisk mångfald i dag måste du vara ute i fältet och räkna insekter och bin. Det är väldigt tidskrävande och enkelt att missa något. Sensorn mäter den biologiska mångfalden på fältet, och du får data som visar om insatserna du gör fungerar, säger hon och fortsätter:

– Vi kan också se om det blir bättre avkastning om man jobbar med biologisk mångfald. På lång sikt är även målet att kunna använda sensortekniken som ett verktyg för insektskontroll, du kan se när insekterna är ute på fältet och styra bekämpning utifrån det. 

Saknas förståelse

Carina trycker på att jordbruket behöver biologisk mångfald, och att även jordbruket är viktigt för den biologiska mångfalden. Men hon tycker att det är något som det saknas förståelse för. 

– Jag blir ledsen när allmänheten lägger fram det som att lantbrukarna inte bryr sig om biologisk mångfald. Det är inte sant. Jag tror inte att allmänheten vet att 75 procent av alla grödor behöver pollinering. Så tävlingen handlar även om att utbilda allmänheten om vad lantbrukarna gör.

Därför är det enligt Carina viktigt att fokusera på och lyfta fram alla de goda initiativ som görs, och att det även kan vara ett sätt att inspirera fler lantbrukare att börja. 

– Många har idéer som är lätta att implementera, inte kostar så mycket och som fungerar väldigt bra.

– Tävlingen är ett sätt att berätta att lantbrukarna bryr sig och behöver biologisk mångfald. Jag tycker att lantbrukarna är värda den här typen av historier, för de gör många bra initiativ, säger Carina Skovmøller, Head of sustainability, public affairs & communication på Syngenta Nordics. Foto: syngenta

Flera projekt 

På Syngenta jobbar man med biologisk mångfald på flera sätt. Bland annat berättar Carina om programmet ”Operation Pollinator” som startades upp för 15 år sedan och som pågår i de flesta länder företaget jobbar i. 

– Arbetet sker globalt och fokuserar på hur kan vi jobba sida vid sida med att bruka marken och samtidigt skydda naturen och insekterna. För det är så viktigt, det är en nyckel för vårat sätt att bruka grödorna. Arbetet anpassas efter de lokala förutsättningarna, så arbetet är olika i olika länder.

I Norden är målet att skapa ett slags paraply av olika initiativ för biologisk mångfald, där man kollar på vad lantbrukarna kan göra, forskning och utveckling samt hur företaget kan bidra. 

I Danmark har de tidigare drivit projektet ”Bornholm blommar”, där de tillsammans med lantbrukare och den lokala lantbruksorganisationen arbetade för fler blommande fältkanter. Ur det projektet föddes även idén bakom tävlingen. 

– Vi ville öppna upp och göra det bredare, jobba med andra ini­tiativ som exempelvis jordhälsa.

Visa upp dina insatser

Nu kommer tävlingen Böndernas blomstrande idéer till Sverige, och målet är precis som i den danska tävlingen att lägga fokus på alla insatser, stora som små, som utförs på gårdar för att gynna den biologiska mångfalden runt om i landet. 

Varför ska jag som lantbrukare vara med i tävlingen?

– Du kan vinna en insektssensor från Fauna Photonics för ett år, men framförallt supportar du sektorn, dina kollegor och visar att ni gör mycket för den biologiska mångfalden. Det här är ett sätt att stå upp och visa vilka bra initiativ som utförs och även inspirera andra lantbrukare att göra samma. På lång sikt är det också ett sätt att visa för politiker att vi gör något, för vissa av dem tycker precis som allmänheten i stort att lantbrukare inte gör tillräckligt, svarar Carina och avslutar:

– Men både lantbrukare själva och vi tillsammans inom jordbrukssektorn kan göra mer för den biologiska mångfalden, och även därför är initiativ som detta ­viktiga.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 april 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste