Ny kommitté ska utreda rennäringslagen

En ny parlamentarisk kommitté kommer tillsättas för att föreslå en ny renskötsellagstiftning. Det har regeringen nu beslutat om efter den uppmärksammade Girjasdomen i början av förra året.

Regeringen kommer att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att föreslå en ny renskötsellagstiftning. Foto: Mostphotos

I januari 2020 föll domen i det så kallade Girjasmålet. Utfallet innebar att Girjas sameby har rätt att bestämma över jakten och fisket på dess områden, och inte länsstyrelsen. Kort därefter meddelade regeringen att rennäringslagen behöver ses över. Nu är beslutet taget att utredningen kommer bestå av en sammansättning av bland annat olika experter, sakkunniga och ledamöter som företräder de representerade partierna i riksdagen. Kommittén där även representanter från sametingspartierna kommer delta kommer ledas av Eric M. Runesson, justitieråd i Högsta domstolen. Utredningsdirektiven väntas beslutas om inom kort, enligt regeringen.

– Det här är en oerhört viktig översyn och för att få ett långsiktigt hållbart resultat är det viktigt med en så bred förankring som möjligt. Det har de olika samråden tydligt visat. Därför kommer utredningen bestå av en parlamentarisk kommitté med representation från samtliga riksdagspartier och utredningen kommer också ha en omfattande samisk representation, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 04 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste