Ska vi ha lantbruk i hela Sverige?

Krönika: Norrbotten i mitten av april. Stora vårbruksekipage rullar förbi, ett efter ett. Ja inte utanför mitt fönster alltså, utan på Instagram. Utanför fönstret är det fortfarande snö och vårbruket är långt borta. Denna tid på året känns de stora skillnaderna i förutsättningar för jordbruk vi har på olika platser i landet som tydligast. Ibland känns det som att vädret försöker säga till oss lantbrukare här i norra Sverige att vi kanske skulle byta bana. Så jag kan inte låta bli att fundera, ska vi verkligen ha lantbruk i hela Sverige?

 

Foto Erik Johansson


Svaret på den frågan är såklart ja. Även om förutsättningarna för lantbruk skiljer sig åt så kan vi nog alla skriva under på betydelsen av lantbruksnäringen för ett områdes utveckling. En aktiv lantbruksnäring bidrar med allt från arbetstillfällen, krisberedskap, infrastruktur och social gemenskap i hela landet. Jordbruket bidrar till att ge acceptabla förutsättningar att försörja sig även i landets glesare delar, där de alternativa sysselsättningsmöjligheterna kan vara få. Avveckling av lantbruksföretag riskerar att leda till att hela bygder och på sikt landsdelar urholkas.

Att vädret ibland tycks säga att vi inte ska hålla på med lantbruk är något alla lantbrukare måste hantera. Men när det ibland känns som att jordbrukspolitiken säger till oss att inte hålla på med lantbruk blir det genast svårare. Den känslan får nog de flesta lantbrukare emellanåt. Själv fick jag den när jag läste förslaget om framtida CAP, där jag upplever att de i sin jakt på administrativa förenklingar ibland tappat bort just det faktum att vi har olika förutsättningar för lantbruk i landet.

Det är svårt att blunda för att vi har olika förutsättningar. Det handlar om klimatfaktorer, gleshetsfaktorer, olika markpriser som påverkar möjlighet att få finansiering och kunna genomföra ägarskiften med mera. Vi talar ofta om vikten av en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. För att nå dit behövs åtgärder som stärker företagens och landsbygdens förmåga att ta tillvara på de förutsättningar just de har. Förutsättningarna skiljer såklart mellan olika platser och driftsinriktningar och därför kan även åtgärderna behöva skilja sig åt för att lantbruken och landsbygden ska kunna nå sin fulla potential.

Det behövs specifika åtgärder riktade till lantbruk som står inför särskilda utmaningar. Med specifika åtgärder tänker jag på åtgärder som ger det där lilla extra som krävs för att företagarna ska välja att investera och utveckla istället för att avveckla. Åtgärder som skapar en stor samhälls­nytta eftersom investeringarna och utvecklingen helt enkelt hade uteblivit utan åtgärderna. I norra Sverige kan det exempelvis handla om högre stödtak på investeringsstöd för att investeringarna alls ska genomföras då kostnaden för att investera ofta är högre jämfört med i södra Sverige samtidigt som finansieringsmöjligheterna är lägre av flera orsaker. I andra delar av landet handlar det troligtvis om andra åtgärder. Det jag vill komma åt är att vi behöver hitta de där hävstängerna som behövs för att ge lantbruket en extra skjuts för att vi ska få ett livskraftigt lantbruk i hela landet. De tankarna går kanske inte i linje med att allt ska förenklas. Förenkling är viktigt, men inte på bekostnad av träffsäkerhet i de åtgärder som föreslås. Då vi har så olika förutsättningar är det svårt att hitta någon one-size-fits-all-lösning som skapar underverk i lantbrukssverige. 

Vi behöver träffsäkra åtgärder, som är anpassade efter lantbrukets olika förutsättningar för att lantbruksnäringen ska nå sin fulla potential. I hela landet. För ja – vi ska ha lantbruk i hela landet.

 

Beatrice Ramnerö
Projektledare och Lantbruksföretagare 

Artikeln publicerades fredag den 07 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste