Lägesrapport från fältet

Hushållningssällskapet har nu presenterat årets andra fältrapport. Lägesrapporten visar att såväl höstsådden som årets vallar hittills ser bra ut, även om kylan har bromsat grödornas utveckling. I rapporten lyfts även fördelarna med nollrutor.

I vårens fältrapport från Hushållningssällskapet lyfts vikten av nollrutor för kväve och växtskydd. Foto: Katarina Cumselius

Årets vårbruk är i södra Sverige avslutat, med grödor uppe eller på väg upp, medan det i andra delar av landet ännu inte har påbörjats. Generellt har det enligt fältrapproten hittills varit torrt, och regnet som nu kommer är välkommet.

Höstsådden ser bra ut

Enligt rapporten ser höstsådden generellt bra ut, och det kalla vädret gynnar bestockning och rotutveckling. Det ger även grödorna möjlighet att utvecklas i lugn och ro, utan den stress som kan uppstå om det blir varmt. Däremot så bromsas utvecklingen av frostnätter, och i Värmland har höstvetet haft det tufft.

– Det är mycket höstvete som har utvintrat, utan att man exakt vet varför, troligtvis är det eftersom det var väldigt kallt under en period utan att det fanns något skyddande snötäcke och kylan kompletterades med isregn. Detta var före vetet invintrat. Dessutom har det varit en tuff vår med mycket nattfrost och kalla dagar. Höstvetet ser bättre ut där det var snö i kombination med kylan, säger Pia Björsell, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Västra i Karlstad, i ett pressmeddelande.

Rödsotvirus och klumprotsjuka

I södra Sverige har stora arealer med höstkorn drabbats av rödsotvirus. Enligt Hushållningssällskapet har utbrotten hanterats olika, en del lantbrukare har sått i vårkorn, andra har kört upp fälten och en del har låtit fälten vara i hopp om minst en halv skörd.

Höstrapsen är, jämfört med de senaste åren, hittills i stort sett fin och frisk. Kylan har bidragit till minskat problem med angrepp av rapsbaggar, och då rapsen snart går in i blomning kan man enligt Hushållningssällskapet anse att faran är över alternativt att det endast kan bli små angrepp.

Däremot har man på vissa håll haft problem med klumprotsjuka.

– Vi har sett en del klumprotsjuka i höstrapsen på nya fält och på nya gårdar. Det är en tråkig utveckling, som orsakas av växtföljden, man odlar raps för ofta. Det räcker inte med uppehåll på fyra, fem år. Även spillraps och ogräs som lomme och penningört ökar riskerna för klumprotsjuka, säger Olof Pålsson, växtodlingsrådgivare i västra Skåne på Hushållningssällskapet Skåne.

”Luckiga bestånd”

Även årets vallar ser bra ut.

– Men vi har sett lite luckiga bestånd, kanske beroende på dålig etablering förra våren, då det var lite torrt, och i vissa fall är det snömögel/utvintring som orsakar luckorna. Tillväxten är långsam och har inte satt fart än eftersom det är både kallt och har varit lite torrt också på sina håll, säger Katarina Berlin Thorell, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Sjuhärad i södra Västergötland.

Nollrutor behövs

I rapporten lyfter Hushållningssällskapet även att nollrutor för kväve och växtskydd är viktigt, och något som borde användas i större omfattning.

– För mig som rådgivare är det väldigt intressant med nollrutorna, att se om det finns ett mönster efter exempelvis förfrukt och att fånga in vad marken levererar, säger Louise Zetterholm, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Halland.

– Jag har många ekoodlare bland mina kunder och där vi har nollrutor för att lantbrukarna ska lära sig mer om mineralisering av kvävet. Vi har även provat nollrutor i fält som ogräsharvas. Totalt sett jobbar vi mycket med nollrutor, det är det bästa verktyget vi har för att se effekter av de åtgärder som görs i fält, tillägger Henrik Nätterlund växtodlingsrådgivare på HS Konsult i Örebro.

Denna fältrapport baseras på frågor besvarade av Hushållningssällskapets rådgivare den 3–4 maj. Du hittar hela rapporten här.

Om Fältrapporten

Fältrapporten från Hushållningssällskapet visar läget i fält från norr till söder med regelbundna rapporter över odlingssäsongen. Rapporten baseras på intervjuer med Hushållningssällskapets växtodlingsrådgivare över hela landet och den ger en inblick i vad som är aktuellt i växtodlingen när det gäller skördeprognoser, sjukdomstryck, insektsangrepp, kväveupptag och mycket annat.

Källa: Hushållningssällskapet

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste