Avgiftifieringen lägger en död hand över lantbruket

Ledare. Så är det visst dags igen. Myndigheter vill kraftigt höja tillsynsavgifter i livsmedelskedjan. Både konkurrenskraftsutredningen och livsmedelsstrategin har blivit läpparnas bekännelser. Det går inte längre att bli förvånad över kraftiga höjningar av tillsynsavgifter, men det är direkt lämpligt att bli rejält förbannad, i motsats till uppgiven.

LRF, Svensk Fågel, Svenska Köttföretagen och Kött- och charkföretagen har gjort gemensam sak för att beivra de senast av Livsmedelsverket aviserade höjningarna. Det är mycket bra att de gemensamt tar upp kampen.

Sverige är ett bygge, där vi i hög grad gemensamt bidrar till kollektiva nyttor. Det råder delade meningar om det effektiva och rimliga i att ta in så här mycket skatter av medborgarna för att sedan fördela ut genom en enorm byråkrati. Men det finns områden på vilka det är lätt att enas om den gemensamma nyttan.

De flesta ställer upp på att livsmedels- och miljötillsyn, upp till en viss omfattning, är en kollektiv nytta som gagnar medborgarna. Denna typ av myndighetsutövning finansieras lämpligen till stor del gemensamt genom skatter, av många anledningar.

Myndigheter ska inte i sin konstruktion ha incitament för intäktsmaximering. Tvärtom ska de styras mot max effektivitet, minsta möjliga kostnad för politiskt beslutad verksamhet.

Myndigheter ska inte ha incitament att själva sätta intäktsmaximerande tillsynsintervall, eller rent av verksamhetsmodeller där intäkterna ökar utan att någon tillsyn utövas.

Känslan av rättssäkerhet skadas rejält redan av misstanke om att myndighet ekonomiskt gynnas av att hitta fel.

Svensk livsmedelsproduktion är i ett internationellt perspektiv småskalig. Det ger många utmaningar. En av dessa utmaningar är att alla fasta kostnader ska fördelas på en mindre produktion. Det blir också mer utmanande att investera för minsta möjliga rörliga kostnader. Här krävs politisk målmedvetenhet och kraft för att minska konkurrensnackdelen av vår relativa småskalighet.

I Sverige har antalet gårdar minskat snabbt. Tyvärr har, speciellt för vissa djurslag, produktionen även minskat mycket. Det är väldigt viktigt att det ställs krav på myndigheterna att lyhört minska sin verksamhet i samma mån, inte att höja avgifter för att finansiera en för stor byråkrati.

Det är orimligt att belägga svensk livsmedelsproduktion med myndighetsavgifter som försämrar svenskt lantbruks konkurrenskraft än mer. Vi lever på en marknad med politiskt beslutad fri import. Därmed har politikerna i praktiken avsagt sig möjligheten att belägga vår produktion med konkurrensförsämrande myndighetsavgifter. Höjs avgifterna ändå så skadar det direkt Sveriges ekonomi och sysselsättning.

I många länder tillämpas både differentierade tillsynsavgifter och skattesatser för att stimulera nyföretagande, entreprenörskap och en levande landsbygd. Det är klokt och tyder på insikt och engagemang från politiskt håll.

Stå upp mot avgiftifieringen av myndighetsutövningen. Den är ett gift!

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste