Tilldelas stipendium för uppsats om tillskottsbevattning

Mark/växt-agronomen Åsa Larsson har tilldelats årets Från jord till bord-stipendium av Lantmännen och Ultuna Studentkår för sin uppsats ”Tillskottsbevattning i vårsäd – effekter på markvattenbalans och skörd”.

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, överräckte stipendiechecken till Åsa Larsson den 29 maj. Foto: Lantmännen

I uppsatsen har Åsa Larsson utvärderat effekterna av tillskottsbevattning i vårsäd genom att studera markvattenbalanser och skördenivåer.

– Intresset för frågeställningen väcktes våren 2018 då jag under en utbytestermin i Hohenheim i Tyskland läste en kurs i bevattningssystem. Under den perioden spred sig torkan i Europa och såväl vårsådd som vallar torkade bort på många platser. I södra Tyskland hade man en helt annan vana vid torka och därmed ett system på plats för att hantera fenomenet och det var i den miljön idén för min uppsats uppstod. För mig var det också viktigt att min uppsats skulle ha en tydlig koppling till det praktiska jordbruket, berättar Åsa Larsson, i ett pressmeddelande.

– Åsa Larsson har gjort ett mycket gediget arbete och sätter fingret på ett väldigt aktuellt ämne då vattenbrist är en av de vanligaste skördebegränsande faktorerna och här är det av vikt att uppdatera kunskaperna till den typ av lantbruk vi har i dag, säger Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen.

Åsa är utbildad mark/växt-agronom, och tog sin examen 2020. Hon är uppvuxen på en mjölkgård i Gästrikland, och arbetar i dag som analytiker på Jordbruksverket där hon jobbar med uppföljning och analys av det svenska genomförandet av landsbygdsprogrammet.

Här kan du läsa uppsatsen.

Motivering:

”Stipendiatens gedigna masteruppsats lyfter den aktuella frågan om vattenhushållning kopplat till avkastning och begränsade resurser. Arbetet påvisar att tidig bevattning oftast gav en högre skörd per millimeter vatten och detta är viktiga insikter då tillgång och ekonomi begränsar hur mycket bevattning som är möjlig, samtidigt som hög avkastning är essentiell. Kommittén anser att stipendiaten genom sitt arbete starkt bidragit till ökad kunskap – från jord till bord - om hur tillskottsbevattning vid rätt tidpunkt kan öka produktiviteten och därmed jordbrukets lönsamhet, på ett hållbart och balanserat sätt”.

Om stipendiet:

Från jord till bord-stipendiet ges ut årligen och är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU Ultuna och Ultuna Studentkår. Stipendiet syftar till att belöna framstående studentarbete som bidrar till att utveckla Sveriges livsmedelsproduktion och svenska lantbruksföretag på ett lönsamt och hållbart sätt. Stipendiekommittén består av ULS ordförande, sekreterare, inspektor och näringslivsansvarig samt två representanter från Lantmännen.

Källa: Lantmännen

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 31 maj 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste