Nya kartskikt visar potentiella betesmarker

För att visa på befintliga och potentiellt restaurerbara betesmarker har Naturvårdsverket tagit fram kartskikter. Målet är större betesfållor och lönsamma lantbruk enligt det nya kunskapsunderlaget. 

 

Med utgångspunkt att det finns stora ekonomiska fördelar med stora betes­fållor jämfört med små har Naturvårdsverket tagit fram kartskikt. Tanken är att de kan användas som underlag för stöd till aktiva åtgärder från såväl länsstyrelse som lantbrukare. Det handlar bland annat om att utvidga betesfållor, förbättra arrondering samt att identifiera marker möjliga att röjas i Sverige utanför fjällen. 

Naturvårdsverket lyfter de ekonomiska fördelarna med att slå ihop flera mindre betesfållor, såsom minskade kostnader för stängsling och vatten per hektar och år. Det kan handla om några ­hektar upp till mellan 20 och 40 ökat antal hektar per fålla. 

Kartskikten har arbetats fram genom att identifiera marker som kan innehålla gräsmark eller marker som tidigare brukats som åkermark såsom skogsmark, öppen mark eller öppen ­våtmark. Man har också tittat på befintlig betesmark från Jordbruksverkets blockdatabas. 

Förutom att bidra i ­arbetet med grön infrastruktur och biologisk mångfald är den även tänkt att kunna fungera som underlag att lokalisera potentiella nödbetesmarker som kan utnyttjas vid kris­situationer, exempelvis långvarig torka. 

Mer om kartskikten och Naturvårdsverkets kunskapsunderlag kan du läsa här: https://q.ja.se/6nWX0

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera