Offentlig upphandling dyr väg för ökad ekoproduktion

Offentlig upphandling är en dyr väg att går för att öka den ekologiska arealen i Sverige. Det visar en studie från AgriFood Economcis Centre i Lund.

– Det är naturligtvis skillnad på att köpa ekologiska bananer eller ekologisk mjölk om upphandlaren vill påverka den svenska ekologiska jordbruksmarken, säger Christian Jörgensen. Foto: Mostphotos

Studien visar att offentlig upphandling av ekologiska livsmedel är ett dyrt sätt att öka den ekologiskt odlade jordbruksmarken i Sverige. Det främsta skälet är att endast en liten del av det merpris som den upphandlande kunden betalar för ekologiska livsmedel överförs till de ekologiska jordbrukarna i Sverige.

– Bara 20 procent av merpriset för ekologiska livsmedel går till svenska lantbrukare, säger Christian Jörgensen, en av forskarna bakom studien och utredare vid AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

– Vi uppskattar att offentlig upphandling och andra konsumenter år 2018 betalade ungefär fem miljarder kronor för att livsmedlen var ekologiska, men att bara cirka en miljard kom svenska ekologiska jordbrukare till godo, konstaterar han.

Den svaga kopplingen mellan konsumtion och svensk ekologisk odling förklaras inte minst av att offentlig upphandling och andra konsumenter köper ekologiska livsmedel och inte svenska ekologiska jordbruksprodukter.

Även om livsmedlen baseras på svenska jordbruksprodukter täcker de ekologiska livsmedlens högre pris inte bara de ekologiska jordbrukarnas merkostnader utan också kostnader för förädling och distribution.

Många livsmedel har inte någon eller bara en svag koppling till svensk jordbruksproduktion.

– Det är naturligtvis skillnad på att köpa ekologiska bananer eller ekologisk mjölk om upphandlaren vill påverka den svenska ekologiska jordbruksmarken, säger Christian Jörgensen.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 10 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste