Lyfter framtiden i ett bredare perspektiv

Live Expo, som ligger bakom den nya konferensen Nordic Future Food som ska hållas i Stockholm maj 2022, vill skapa en mötesplats för hela livsmedelskedjan. Något de anser saknas i Norden i dagsläget. 

 

– Om vi ska kunna äta närodlat och närproducerat, måste själva processerna runt omkring också fungera, säger Susanne Hallencreutz, vd på Live Expo.
 Foto: Live Expo

Nordic Future Food kommer arrangeras på Kistamässan i Stockholm den 11–12 maj 2022, samtidigt som mässorna Framtidens Livsmedel 2022 och Food Tech 2022 som tillsammans utgör en gemensam mötesplats om livsmedel. 

– Detta blir en konferens på internationell nivå som handlar om innovation, nya livsmedel och hur vi ska kunna minska vårt klimatavtryck och samtidigt möta kraven hos konsumenterna, säger Susanne Hallencreutz, vd på Live Expo som arrangerar konferensen.

Live Expo är ett bolag med lång erfarenhet av att arrangera mässor och mötesplatser, med ambitionen att bidra till utveckling och ett bättre Sverige. Idén bakom konferensen kom upp i Almedalen 2018 i dialog med politiker och sakkunniga som uttryckte behovet av just en sådan mötesplats.

– Livsmedelsbranschen står inför många utmaningar och en enorm utveckling framöver, inte minst vad gäller den digitala transformationen.

Nya krav

Konferensen kommer vara en mötesplats som visar vad framtiden har att ge. Men också ett forum där man ska ges möjlighet att diskutera hur man överkommer eventuella hinder.

– Det kommer ställas enorma krav på jordbruket framöver. Hela matindustrin och konsumenterna kommer att ställa krav på att jordbruket ska bli mer hållbart. Men om vi ska kunna äta närodlat och närproducerat, måste själva processerna runt omkring också fungera, säger Susanne.

Viktig dialog

En stor del av konferensen handlar just om att man ska bjuda in politikerna och få igång en dialog tillsammans med dem om hur man ska lyckas ställa om inför framtiden. Allt ifrån logistik och transportnät till väder och annat som påverkar förutsättningarna för livsmedelsproduktionen här i Norden kommer att stå på agendan. 

– Politikernas syn och de system som finns till förfogande kommer till stor del att ligga i fokus och med hjälp av både workshops och paneldebatter kommer man att kunna diskutera vilka möjligheter som finns, men även vad som hindrar utvecklingen. Vi vill ha en dialog från början till slut.

Vad är dina förhoppningar inför konferensen?

– Jag personligen ser ju fram emot att besökarna som kommer också kommer få uppleva de här nya mattrenderna. Vi hoppas detta ska ge energi och verktyg att kunna navigera framtiden och att det föds helt nya idéer och möjligheter genom den här mötesplatsen, säger Susanne.

 

Mötesplatsen

Nordic Future Food – konferens för hela livsmedelskedjan

Framtiden livsmedel - en mässa med fokus på färdiga livsmedel och livsmedel som är innovativa, hälsosamma och producerat med ett lågt klimatavtryck.

Foodtech - en mässa som visar på helt nya möjligheter för företag inom livsmedels- och dryckesindustrin när det gäller automatisering av deras processer.Källa: Live Expo

 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste