Åsa Odell ny ordförande i Svenskmärkning AB

Under årsstämman i maj valdes Åsa Odell, vice ordförande i LRF, till ny ordförande för Svenskmärkning AB, som ligger bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige.

Svenskmärkning och märkningen Från Sverige har enligt Åsa Odell, ny styrelseordförande för Svenskmärkning AB ökat efterfrågan på svensk råvara, både gällande kött och andra produkter. Foto: Johanna Norin

I styrelsen för Svenskmärkning AB sitter representanter för de tre ägarna LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel och ordförandeskapet roterar mellan de tre ägarna vart tredje år. Och i år blev det Åsa Odells tur att ta över som ordförande.

– Det är ju jätteroligt, men jag har även stor respekt och känner mig ödmjuk inför uppdraget. Förtroendet ska vi ju förtjäna varje dag, tänker jag. Jag känner stor respekt dels eftersom det bygger på att samarbetet ska fungerar väl, dels för att det är viktigt att konsumenterna får och fortsätter ha ett starkt förtroende för våra produkter. Sen är det viktigt också att vi hela tiden fortsätter utvecklas inför framtiden. Man vet aldrig vilka utmaningar man kommer att stöta på, säger hon till Jordbruksaktuellt.

Ta tillvara på kompetensen

Åsa känner till Svenskmärkning väl, eftersom hon varit med i styrelsen sedan starten och hoppas kunna bidra med sina erfarenheter från tidigare uppdrag, kontakter som hon har i sitt nätverk och kunskapen inom svenskt lantbruk.

– Jag vill också kunna verka för att vi kan fortsätta ta tillvara på den kompetens som vi har både inom organisationen och i styrelsen. Svenskmärkning är en liten men effektiv organisation och kombinerat med en bra styrelse kan vi göra jättemycket bra saker.

Fortsätta utvecklingen

Svenskmärkning och märkningen Från Sverige har enligt Åsa ökat efterfrågan på svensk råvara, både gällande kött och andra produkter. Åsa hoppas att den utvecklingen kommer fortsätta och säger att de fortfarande har många viktiga saker att arbeta med framöver.

– En viktig sak som vi har framför oss är att ta oss in i restaurangsektorn, där finns mycket kvar att göra. Det är där mycket av den anonyma maten finns, men jag tror att en ursprungsmärkning som Från Sverige, skulle leda till att det blir mer svenskt kött och andra produkter på restauranger än vad det är i dag.

– Sedan kommer vi försöka få in fler kategorier och det finns en stor potential att rekrytera fler märkesanvändare. Exempelvis Lantmännen som precis har kommit in med en del produkter. Men det är också viktigt med kommunikationen utåt om de mervärden vi står för och att se till att den kännedomen om våra värden är tillräckligt stor.

Till ordinarie styrelseledamot valdes Sara E Andersson, Bergendahls, tidigare suppleant, som ersätter Oskar Hjertsäll, Lidl. Som ny suppleant för Svenskt Dagligvaruhandel valdes Åsa Wickholm på Coop.

Här kan du läsa mer om styrelsens sammansättning 

— Vi riktar ett stort tack för det stora engagemang som Björn Hellman lagt ner för att fortsätta driva märket framåt och vi är glada att han fortsätter i styrelsen. Samtidigt hälsar vi Åsa Odell varmt välkommen som ny ordförande i Svenskmärkning AB och ser fram emot hennes ledarskap. Vi tackar också Oskar Hjertsäll, Lidl, för hans stora bidrag och välkomnar Sara E Andersson från Bergendahls som ordinarie medlem och Åsa Wikholm, Coop som suppleant. Märkets framgång vilar på det starka engagemang våra ägare har som ger en bred och värdefull förankring i hela livsmedelskedjan, säger Ulrika Ekström, vd Svenskmärkning AB i ett pressmeddelande.

Källa: Svenskmärkning AB

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste