Föreslår fortsatt användning av glyfosat

Utvärderingsgruppen, som ansvarat över glyfosat-frågan inom EU, har kommit fram till att glyfosat lever upp till gällande lagkrav. De föreslår att godkännandet för att använda glyfosat ska förlängas.

Foto: Peter Wellander

Kemikalieinspektionen meddelade under tisdagen (den 15 juni) att utredarna föreslår att glyfosat ska få fortsätta att användas inom EU. Utredarna består av fyra länder, där Sverige ingår.

– Vi har gjort en omfattande vetenskaplig utredning av miljöeffekter och vilken påverkan som kan finnas på människor och djurs hälsa, säger Katarina Lundberg, enhetschef på Kemikalieinspektionen som är en av de deltagande myndigheterna, i ett pressmeddelande.

Kollat på studier

Enligt henne drar man slutsatsen att glyfosat kan användas, om det hanteras på rätt sätt och utan att det uppstår oacceptabla risker. De fyra myndigheterna som ingår i utvärderingsgruppen AGG (Assesment Group och Glyphosate) har i sin utvärdering gått igenom en stor mängd tillgängliga studier om hur glyfosat påverkar djur och människor, samt miljöeffekter. Man har exempelvis kikat på om glyfosat är cancerogent.

- Utifrån all den data från djurförsök och epidemiologiska studier som vi har gått igenom så ser vi inte att glyfosat uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerogent, säger Katarina.

Processen fortsätter

 Nu kommer processen att fortsätta i EU. Rapporten från utvärderingsgruppen, lämnas nu över till den gemensamma kemikaliemyndigheten Echa och unionens livsmedelsmyndighet Efsa, som kommer revidera materialet och kalla till samråd under hösten 2021. Då kommer tredje part samt övriga medlemsländers myndigheter ha möjlighet att komma med synpunkter. Frågan avgörs slutligen gemensamt av EU:s medlemsländers regeringar.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste