Grus i maskineriet för skogsbilvägar med nytt regeringsförslag

Efter kritik från EU kring Sveriges hantering av bedömningen kring miljöfarlig verksamhet föreslår regeringen nu anmälnings- och tillståndsplikt för husbehovstäkter. Ett förslag som kan ge kraftig prisökning för anläggning och underhåll av skogsbilvägar.

Redan i höst kan ett nytt direktiv införas kring bedömningen av miljöfarliga verksamheter, som kan ge ökade kostnader för vägbyggnade och underhåll med upp till 700 miljoner kronor per år. Foto: Björn Schubert

– Huvuddelen av skogsbilvägarnas anläggning och underhåll sköts i dag med material från tillståndsfria husbehovstäkter. Går förslaget igenom blir det både dyrt och krångligt att ens ta en skopa grus för att laga potthål på sin skogsbilväg. Dessutom skulle det innebära ökade transporter och utsläpp när grus måste hämtas på kommersiella täkter som ligger spridda i geografin, säger Mikael Bergqvist, forskare och vägspecialist på Skogforsk i ett pressmeddelande.

Skulle bli tillståndspliktiga

Bakom förslaget ligger EU-kritik kring Sveriges genomföring av det så kallade MKB-direktivet, som reglerar bedömningar av miljöfarliga verksamheter. MKB står för miljökonsekvensbeskrivning.

I en aktuell rapport från Skogforsk har man fokuserat på vilka konsekvenserna som eventuella regeländringar skulle få på skogsbrukets ekonomi och logistik. Vid uttag av grus för husbehov från egen mark, så kallad husbehovstäkt, krävs enligt Skogforsk i dag endast samråd med ansvarig myndighet enligt miljöbalken.

I de flesta fall kan täkten påbörjas utan förprövning, men enligt det nya regeringsförslaget ska täkter med ett totalt uttag på upp till 10 000 ton bli anmälningspliktiga. Täkter med ett totalt uttag på över 10 000 ton och med en maximal utbredning på 25 hektar föreslås bli tillståndspliktiga.

Blir orimligt dyrt

Enligt Skogforsks rapport skulle förslaget ge en kostnadsökning på 70–700 miljoner kronor per år för vägbyggnad och underhåll, bland annat till följd av färre grustäkter, fler transporter av köpt material och ökad administration. Dessutom skulle de ökade transporterna ge upphov till ökade koldioxidutsläpp med mellan 2000–15 000 ton per år.

– Material från mycket små husbehovstäkter blir i de flesta fall orimligt dyrt, vilket i huvudsak drabbar mindre markägare. Dessutom skulle långa handläggningstider troligen leda till en minskad omfattning på vägbyggnation och underhåll, vilket riskerar leda till att terrängtransport av virke ökar på vägtransportens bekostnad. Och terrängtransport är mycket mer energikrävande, säger Daniel Noreland, transportforskare på Skogforsk.

Utslagna på den årliga avverkade virkesvolymen i hela Sverige skulle de samlade kostnadsökningarna uppgå till mellan 1 och 10 kronor per kubikmeter (m3fub). Enligt Skogforsk är regeringens ambition är att införa ett nytt MKB-direktiv den 1 oktober i år.

Fakta skogsbrukets vägar och täktverksamhet:

  • Husbehovstäkter används till cirka 230 000 kilometer skogsbilväg eller drygt 30 procent av Sveriges vägnät.
  • Nybyggnationen uppgår till mellan 1 000 och 1 500 kilometer per år.
  • För nybyggnation och underhåll behövs årligen cirka 10 miljoner ton grus.
  • Hälften av vägarna ägs och förvaltas av skogsbolagen, som hämtar huvuddelen av väggruset från husbehovstäkter.
  • Små husbehovstäkter, så kallade sidotag med cirka 200 ton i totalt uttag, återfinns på ungefär var tredje kilometer skogsbilväg.
  • Den årliga kostnaden för skogsbrukets samtliga vägåtgärder är cirka 2,4 miljarder kronor.

Källa: Skogforsk

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera