Senaste statistiken av ekologiskt hållna djur

Den senaste statistiken från Jordbruksverket visar att ekologiskt hållna mjölkkor ökat med en procent, mellan 2019 och 2020. Samtidigt minskade antalet ekologiska får och lamm med knappt åtta procent.

Jordbruksverkets senaste statistik för antalet ekologiskt hållna djur, visar hur det såg ut i juni 2020. Foto: Carolina Wahlberg

Jordbruksverkets senaste kartläggning av olika ekologiskt hållna djurslag i Sverige, visar hur läget såg ut i juni 2020. Då fanns det bland annat 57 200 ekologiskt hållna mjölkkor, vilket var en ökning med knappt 1 procent, från juni 2019 och att 19 procent av det totala antalet mjölkkor i Sverige var ekologiska vid den tidpunkten. Samtidigt minskade andelen ekologiska kor för uppfödning av kalvar med nästan 1 procent.

Nötkreatur

Vid samma tidpunkt fanns det totalt 331 700 ekologiska nötkreatur, vilket är en minskning med 1 500 djur från juni 2019. Men andelen ekologiskt hållna nötkreatur av totala antalet nötkreatur låg ändå oförändrat, på 23 procent.

Får och lamm

Antalet ekologiska får och lamm minskade med 8 procent på ett år och totalt sett fanns det 110 100 ekologiska lamm och får, motsvarande 22 procent av det totala antalet av samma djurslag i Sverige.

Fjäderfä och gris

När det kommer till ekologiska slaktkycklingar ökade antalet med knappt 11 procent mellan 2019 och 2020. Samtidigt minskade antalet ekologiska grisar med 3 procent. Omfattningen av den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen är liten, enligt Jordbruksverket, och motsvarar ungefär 3, respektive 1 procent av det totala antalet djur inom landet. Däremot är ekologisk äggproduktion större. Vid kartläggningen, var 15 procent av värphönsen ekologiska, trots att antalet minskat med 3 procent till 1 222 500 stycken, mellan 2019 och 2020.

Geografisk sett

Västra Götalands län har flest ekologiska nötkreatur, 80 700 stycken i juni 2020, vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga ekologiskt hållna nötkreatur i Sverige. Störst andel ekologiska nötkreatur fanns däremot i Värmlands län vid mättillfället, 45 procent.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 22 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera