A contopriset oförändrat i juli 2021

Arlas senaste rapport visar att a contopriset för konventionell och ekologisk mjölk är oförändrad i juli 2021.

A contopriset för mölk är oförändrad. Foto: Arla

Enligt Arla är den kvartalsvisa valutajusteringen något som inverkar negativt på a contopriset med 1,7 öre/kg (SEK).

Arlas a contopris för konventionell mjölk ligger därmed på 381,4 öre/kg och för ekologisk mjölk ligger a contopriset på 458,5 öre/kg.

”Priserna på industrimarknaderna har som helhet förblivit på en stabil nivå i maj. Priserna på mjölkpulver har ökat, smörpriserna har försvagats och ostpriserna har varit stabila. Mängden invägd mjölk i Europa har återhämtat sig och ökade något i april/maj”, skriver Arla i en kommentar

Från och med juli 2021 kommer Arla att ändra omräkningsfaktor från liter till kilo från 1,02 till 1,03. Företaget meddelar att det sammanlagda beloppet som betalas ut som mjölkpris inte kommer förändras av detta.

Marknadsöversikt EU

Mjölkinvägning:  Vi väntar oss en tillväxt för mjölkproduktionen på 0,5 procent i april mot bakgrund av att cirka 80 procent av EU-siffrorna har offentliggjorts. Än en gång var det Irland (+ 6,1 procent), flera östeuropeiska EU-länder och Italien som stod för den största tillväxten. Tyskland, Nederländerna och Frankrike ligger fortfarande på minus. På grund av bättre väderförhållanden väntar vi oss att tillväxten i EU ökar i maj med cirka 1 procent. I resten av världen ökar mjölkmängden mer - USA, Nya Zeeland och Sydamerika har nått rekordnivåer i april/maj. 

Ost: Det övergripande läget på de europeiska ostmarknaderna förblir oförändrat, i och med att priserna på såväl mozzarella som hårdost är oförändrade. Priserna utanför EU (Asien) har ökat till över EU-nivåerna under den senaste månaden.

Mjölkpulver: Priserna har varierat kraftigt under den senaste tiden, beroende på dagsläget på marknaden, dock inom ett snävt prisintervall. Utbudet har förbättrats på senare tid, men lagernivåerna förblir låga. Sett ur ett större perspektiv har priserna hållit sig relativt stabila, trots de dagliga svängningarna. 

Smör: Smörpriserna förblir relativt stabila med begränsad aktivitet. Grädden till smörtillverkningen handlas på högre nivåer än vad smöret kan ge. Det betyder att smörtillverkarna kan välja att sälja sin flytande grädde med bättre avkastning och därför begränsa sin smörtillverkning. 

Valuta: Valutamarknaderna präglades återigen av mycket små svängningar på grund av få konkreta nyheter, och de flesta valutor höll sig väldigt stabila. US-dollarn försvagades och handlades i slutet av månaden till sin bottennotering, ned 1,6 procent. Det brittiska pundet höll sig inom ett mycket snävt intervall under maj månad (mindre än 1,5 procents svängning) men slutade på en positiv not. Den svenska kronan handlades också inom väldigt snäva och väldefinierade intervaller och månaden slutade i stort sett oförändrad för den svenska kronan.

Källa: Arla

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 23 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera