Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

För oss som växte upp i Halland under 80-talet stod det klart att något måste göras med miljön. Laholmsbuktens botten var stendöd. På grund av övergödning var lantbruket en av flera sektorer i samhället som bidrog till den då uppkomna situationen. Men mycket har hänt sedan dess, inte minst genom Greppa näringen men också genom LEVA-projektet i kustnära områden runt om i Sverige.

Det som är bra för klimat och miljö är också bra för lönsamheten. I det enskilda företaget ger resursoptimering inte bara en vinst för miljön, det minskar även kostnader. En ständig utveckling av teknik gör det också lättare att rätt insats hamnar där den gör mest nytta. I ett större perspektiv bidrar resursoptimeringen till att stärka bilden av hur det svenska lantbruket värnar klimat och miljö genom att vårda sin största tillgång, marken. Slutkonsumenten vill veta att hela livsmedelskedjan lever upp till omvärldens krav på förändring och det börjar hos lantbrukaren.

Strategin från Greppa Näringen möter tre av EUs hållbarhetsmål, bland annat mål nummer sex som ska säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Genom lokal rådgivning utifrån varje lantbruks geografiska förutsättningar identifieras de åtgärder som ger störst miljönytta. Handfast, konkret och till nytta för det enskilda företaget. Att dessutom utveckla rådgivningen till en större helhet vad gäller miljö och ekonomi, som i förlängningen förhoppningsvis kan möta krav på rapportering enligt taxonomins krav den dag den omfamnar även lantbruket, bådar gott. Jämförelser över tid, både inom det egna företaget och i benchmark med branschkollegor, kommer gynna miljö, lantbruksföretag och branschen som helhet.

Det enda jag saknar i strategin är hur man systematiskt utanför den egna branschen ska kommunicera allt det fina arbete som görs för att möta flera av de internationella åtaganden som Sverige undertecknat. Det är lika viktigt att fler lantbrukare ansluter sig, som att den breda allmänheten får kännedom om den förflyttning och utveckling som hela tiden sker inom svenskt lantbruk.

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades torsdag den 24 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera