Stipendium för uppsats om entreprenörskap

För sin kandidatuppsats som handlar om entreprenörskap inom lantbruket har agronomstudenterna Lee Treble-Read och Lena Wilhelmsson tilldelats Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid.

Lena Wilhelmsson och Lee Treble-Read har tilldelats Landshypotek Banks uppsatsstipendium för sin uppsats om entreprenörskap inom lantbruket. Foto: Landshypotek Bank

– Årets vinnaruppsats belyser hur komplext det är att vara lantbruksföretagare och att en förmåga till anpassning, flexibilitet och entreprenörskap är avgörande egenskaper. Det är så vi skapar framtida utveckling i den svenska lantbrukssektorn, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande.

Nyttja oväntade situationer

Fakta om stipendiet:

Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid delas ut med syftet att uppmuntra och uppmärksamma den yngre generationens intresse och engagemang för svenskt jord- och skogsbruk. Stipendiet delas ut årligen och omfattar en prispeng på 10 000 kronor.

Källa: Landshypotek Bank

Uppsatsen har namnet “Lantbrukare som entreprenör – Hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?”. I uppsatsen lyfter Lee och Lena frågor som; hur kan entreprenörskap skapa nya möjligheter inom lantbruket i samband med externa förändringar, som till exempel torkan 2018? Hur resonerar svenska lantbrukare när de ställs inför utmaningar? Och hur kan det utveckla företaget?

– Vi är väldigt glada och tacksamma för att den här frågan uppmärksammas och att det här forumet finns. Hur lantbrukare kan nyttja oväntade situationer utifrån befintliga resurser för att utveckla nya idéer och inkomstkällor – det tycker jag är ett fantastiskt spännande och angeläget område att utforska och lyfta, säger Lee Treble-Read, medförfattare till årets vinnaruppsats.

Kvalitet och bredd

Enligt Landshypotek Bank har det i år skickats in många intressanta uppsatser, som haft både hög kvalitet och bredd. Hållbarhet, ur olika perspektiv, har varit en röd tråd i uppsatserna, som handlat om allt från hur foderstrategi påverkar volym och kvaliteten på råmjölk till hur lantbrukare kan arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare.

– Vi är imponerande av att det skrivs så många bra och intressanta uppsatser som var och en belyser olika aspekter av lantbruket, säger Per Lindblad.

Juryns motivering:

”Med stort intresse har vi fått ta del av en uppsats som på ett förtjänstfullt sätt lever upp till Landshypoteks kriterier för stipendiet. Författarna har studerat hur lantbrukare som entreprenörer resonerar vid förändringar av verksamheten, hur de utvärderar tillgängliga resurser och hur de utnyttjar dessa.

Studien visar att lantbrukarna har ett långsiktigt perspektiv i sitt agerande och där det hela tiden finns en strävan att utveckla verksamheten. Författarna pekar på att det med en platsbunden verksamhet inte finns en fast modell som fungerar i hela landet, eller inom alla driftsinriktningar. Företagaren utgår från sina egna unika möjligheter. Uppsatsen bekräftar att resiliens och hållbarhet är en viktig och naturlig del i lantbrukarens verksamhet för att kunna hushålla med resurser och göra vägval.

Studien visar tydligt hur komplext lantbruket är och att vara lantbrukare är mycket mer än att vara producent – man är en problemlösare, en fixare och en person som ska ta snabba ställningstaganden och fatta beslut. Uppsatsens speglar samtidigt att komplexiteten är en viktig drivkraft i att vara lantbrukare och entreprenör.”

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 24 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera