Ny handelskanal mellan producent och restaurang

Genom att erbjuda en direkt handelskanal mellan lokala lantbruksföretag och restauranger vill de fyra studenterna bakom appen Farmly främja svenska och hållbara livsmedel. Till sommaren hoppas de kunna lansera en första utgåva av appen i Örebro. 

 

Axel Rosén, Ludvig Löfgren, Andreas Siljefors och Fredrik Birgersson pluggar alla fyra på Örebro Universitet, Ludvig läser ekonomi och de andra tre går systemvetenskapliga programmet. Vid sidan av studierna håller de på och utvecklar appen Farmly, som ska möjliggöra direkt handel mellan lokala producenter och restauranger. Foto: Lisa Jansson

Grundarna av appen är Ludvig Löfgren, Fredrik Birgersson, Andreas Siljefors och Axel Rosén, som alla fyra studerar vid Örebro Universitet. Idéen fick de från ett projekt där restauranger i länet skulle servera rätter av 100 procent lokalproducerade råvaror, men man fann att det var svårt för restaurangerna att få tag i dessa råvaror.

 – Vi såg möjligheten att komma med en lösning i Farmly, där vi kan organisera handeln mellan lantbruksföretag och restauranger helt enkelt, berättar Ludvig. 

Sälja och köpa

I appen kommer lantbruksföretagare kunna lägga ut sina produkter till försäljning, och restauranger kan sedan göra veckovisa köp eller lägga förbeställningar för olika tidsperioder. 

– Förbeställningar ger en trygghet för lantbruksföretag att veta att de kommer få avsättning för sina produkter inom ett visst tidsspann, och kan minska deras svinn, säger Ludvig. 

En utmaning med direkthandeln är logistiken, men en logistiklösning kommer att erbjudas i appen och det kommer även finnas olika betalningsalternativ. 

– I de undersökningar som vi har gjort och dialoger som vi har haft så har lokala livsmedel varit väldigt eftertraktade men svåra att få tag på, och framför allt att få levererade. Ur ett större perspektiv så är hållbarhet, miljö och matsvinn en väldigt viktigt och aktuell fråga. Vår vision är att vara en del av den kedja som krävs för att ställa om samhället i en lite mer hållbar inriktning, säger Fredrik. 

Dialog med producenter

Under utvecklingsprocessen har de haft återkommande dialog med både lantbrukare och restauranger. De flesta baserade i Örebro län, eftersom det är där appen först kommer att lanseras.

– Det är deras insikter och vision som egentligen har format hela tjänsten. Den här dialogen är en av de viktigaste aspekterna för vårt resultat hittills, och kommer vara en viktig aspekt för det resultat vi får när vi lanserar vår första utgåva, säger Ludvig.

Företagen de varit i kontakt med är bland annat mjölk-, kött-, ägg- och grönsaksproducenter, men även spannmålsodlare samt producenter av honung. 

– Det är ett brett spann, och all feedback vi får är bra. Sen kommer inte alla vara våra kunder i slutet, men det är ändå centralt för oss att få alla olika perspektiv på hur det fungerar för dagens lantbrukare.   

På restaurangsidan är det framför allt finkrogar, men man har även pratat med cateringfirmor, hotell och mindre restauranger. 

– Det är även många externa aktörer som kontaktar oss, som tycker att det vi håller på med är intressant och som ger tips. Det är något som har triggat oss att köra på, det har varit väldigt roligt och givande och gett nya insikter hela tiden, säger Fredrik.

Enkelt och lönsamt

Att det blev just en app beror på att de vill att tjänsten ska vara smidig och lättillgänglig, och att många redan använder sin smartphone i arbetet.

– Så kan man lägga ut varor även när man sitter i traktorn, i stället för att behöva sätta sig vid en dator, säger Ludvig. 

Utvecklingen av appen finansieras bland annat via crowdfounding, som sker i samarbete med Örebro Universitet. Vad det kommer att kosta att använda appen är ännu inte helt bestämt, men planen är att man kommer ta en viss procentsats av det som producenterna säljer via appen för att täcka de fasta kostnaderna. 

– Vi kommer inte sätta en orimlig procentsats utan vår tanke är att lantbruksföretag ska kunna öka sin lönsamhet när de säljer sina varor genom appen, säger Ludvig och Fredrik tillägger: 

– För restaurangerna håller vi på och laborerar lite huruvida det ska vara någon sorts abonnemangsavgift.

Vid sidan av studierna

Alla fyra pluggar i dag, och utvecklingen av appen är ett arbete som sker på fritiden. 

– Det här är något som vi driver helt vid sidan om, så det är mycket koordinering av tid och planering. Men vi lägger ner mycket tid, så det är därför vi har lyckats gå framåt i den takt vi har gjort. Speciellt med stödet från universitetet, och andra aktörer runt om i regionen som har varit hjälpsamma och visat intresse. Så det har varit jätteroligt, säger Fredrik.

Närmsta målet är att under sommaren lansera en första utgåva av appen i Örebro. 

– Därefter är tanken att gradvis skala upp det här till fler regioner, och till fler kundgrupper. Vår förhoppning är att inom en snar framtid kunna ha den här lösningen på ett nationellt plan, avslutar Ludvig. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 juni 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste