Åkermarken måste försvaras

Krönika: ”Det är viktigt att svensk åkermark bibehålls för att kunna producera mat.” Det fastslog Sveriges överbefälhavare Micael Bydén på LRF:s riksförbundsstämma. Bydén fortsatte med att påtala vikten av ett starkt totalförsvar, där även de gröna näringarna spelar en viktig roll. ”Det handlar om hjälp till självhjälp att öka vår egen livsmedelsproduktion. Förbättrad försörjningssäkerhet i en kris handlar mycket om en ökad inhemsk livsmedelssäkerhet.” 

 Att en så högt rankad tjänsteman som Sveriges ÖB markerar på detta vis och särskilt betonar att det är viktigt att åkermarken bibehålls, det är något av ett trendbrott. Förståelsen från staten har varit lite sisådär genom åren, dock har jag upplevt att försvaret varit förstående och tillmötesgående till lantbrukets betydelse i samhället, men har inte fått möjligheten att få jobba tillsammans med de gröna näringarna som man velat. Det verkar inte vara något som den svenska staten varit så intresserad av. Ett annat exempel är brandbekämpning där försvaret hela tiden velat bibehålla förmågan att vattenbomba skogsbränder, men inte fått ekonomiskt tillskott för utbildning och utrustning. Den uppgiften ströks av riksdagen efter försvarsbeslut 2004, men det fanns som tur var goda krafter kvar inom den bantade Försvarsmaktens organisation och man höll kvar förmågan på eget initiativ inom FM, om än i lägre omfattning än tidigare. 

Åkermarken är alltmer hotad, inte minst av städernas utbredning, där i vissa fall, mycket god mark tas ur produktion för all framtid. Jag tror alla med någon form av inflytande måste ställa sig frågan om det är värt priset att bygga och asfaltera på den mark som skall mätta våra magar? För varje år minskas åkermarken i Sverige med cirka 600 hektar! Enligt Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar om det krävs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Jag anser att detta är en något luddig formulering. Det är viktigt med en omsvängning i en värld där alltmer centreras, det leder i sin tur till att mer mark behövs för många städer och tätorters ständigt växande utbredning. Värt att komma ihåg i sammanhanget är att under tio procent av Sveriges landyta är jordbruksmark.

Ett totalförbud att exploatera är knappast möjligt. Men det är samtidigt inte rimligt att man kan asfaltera och bebygga en del av norra Europas bästa åkermark som det görs på vissa håll, bland annat i Skåne. Det går helt på tvärs med målet att nå en högre självförsörjningsgrad på livsmedel som man faktiskt nu vill ändra på från myndighetshåll och även med regeringens livsmedelsstrategi. Ord på ett papper räcker inte, handling krävs så att det går att stoppa etableringar av till exempel köpcentrum och parkeringar på produktiv jordbruksmark. Det behövs enligt min uppfattning ett striktare regelverk som skyddar marken från exploatering. 

Vidare behöver äganderätten ses över. Det finns alltför många exempel där inskränkning skett på både åker och skogsmark, där olika intressen utanför näringen lägger sig i. Marker som i generationer har brukats, kan även skötas på bästa sätt i framtiden av nya generationer bönder och skogsägare. Jag tror inte på att staten kan göra det bättre. Att få chansen att förvalta åkerjord, ägd eller arrenderad och hålla den fortsatt bördig till kommande generationer är en viktig men mycket ärofylld uppgift som inte nog kan underskattas. Det är svårt eller omöjligt att göra ny jord, men det är lätt att förstöra den. Marken måste skötas om, det är vi skyldiga både dem som brukade den innan oss och kommande generationer.

 

Rikard Hagman

Artikeln publicerades måndag den 05 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Du ska va president...eller i alla fall kung!

Krönika: Livet är fullt av deadlines. Vid den här tiden på året kan det vara på grund av att semestern närmar sig med stormsteg. Oavsett om du är företagare eller anställd, om det är en lång eller kort period av frånvaro, så brukar det alltid vara många uppgifter som måste vara på plats för att du ska kunna koppla av. Ibland lyckas man bra, ibland mindre bra. Planering är ett nyckelord i sammanhanget.

 

Kommentera