Två nya rådgivningar från Greppa Näringen

Under hösten kommer två nya rådgivningar hittas i utbudet hos Greppa Näringen. De handlar om biologisk mångfald och om odling utan glyfosat.

”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” och ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat” är namnen på de två nya utbildningarna från Greppa Näringen. Foto: Isabella Odmark

Den nya rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” riktar sig till lantbrukare som är intresserade av att gynna biologisk mångfald på gården. I rådgivningen utgår man från gårdens egna förutsättningar, och man lyfter bland annat varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån områdena växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt.

– Med ett ökat fokus på gården som helhet och ett ökat hållbarhetstänk är det ett naturligt steg att inkludera rådgivning om åtgärder för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet i Greppa Näringen. Idag saknas individuell rådgivning för den typen av åtgärder, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen, i ett pressmeddelande.

Greppa Näringen har även tagit fram en rådgivning med fokus på odling med mindre eller helt utan glyfosat. Bland annat kommer man i rådgivningen visa hur en odlingsstrategi kan fungera utan glyfosat i växtföljden, och lägga fokus på integrerat växtskydd där förebyggande åtgärder och alternativ till kemiska växtskyddsmedel ingår som viktiga delar.

– Ett förbud mot glyfosat skulle kraftigt ändra förutsättningarna för stora delar av den svenska växtodlingen. Lantbrukarna behöver därför stöd och rådgivning för att förbereda sig inför ett eventuellt förbud. Rådgivningen ger praktiska tips om alternativa strategier och lantbrukaren får grepp om kostnaden för de insatser som behöver göras på den enskilda gården. Detta är första gången som Greppa Näringen skapat en riktad insats inför ett eventuellt förbud mot ett enskilt växtskyddsmedel, säger Frans Johnson modulansvarig för ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat”.

Läs mer om rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” här: 
https://q.ja.se/zdD-5

Läs mer om rådgivningen ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat” här:
https://q.ja.se/vHBzj
 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 14 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste