Klimattullar och fossilfritt i EU:s nya klimatpaket

EU-länderna har beslutat att kraftigt minska sina utsläpp med 55 procent fram till 2030 och göra EU utsläppsneutralt till 2050. Nu presenteras det nya klimatpaketet som ska vara vägen dit.

Kommissionen föreslår klimattullar och att nya bilar ska vara utsläppsfria 2035 i det nya klimatpaketet. Foto: Mostphotos

När EU-kommissionen igår (14/7) lade fram det nya klimatpaketet under namnet Fit for 55 så var det med omfattande förslag, både helt nya delar samt ändringar i de redan gällande klimatreglerna.

– Det här är den stora uppgiften som vår generation står inför, sa EU-kommissionens Ursula von der Leyen när paketet presenterades i Bryssel.

Klimattullar vid gränserna

För att nå ett utsläppsneutralt EU 2050 ska bland annat ambitionsnivån inom energisektorn höjas. Paketets tyngd ligger i åtgärder såsom stopp för bilutsläpp från 2035, krav på hållbara bränslen till flyg och koldioxidtullar vid gränserna.  

Tullen som ska vara i bruk från den 1 januari 2026 ska enligt kommissionen läggas på varor som till exempel gödningsmedel, cement, aluminium, stål och elektricitet. Tanken är att den ska innefatta varor som importeras från länder med lägre klimatambitioner.

Paketet består av de fyra huvudområdena Utsläppshandel (ETS) och bördefördelning, förnybar energi, markanvändning (LULUCF) och klimattullar vid EU:s yttre gränser. Än så länge är klimatpaketet ett förslag och innan det kan bli lagstiftning ska EU:s ministerråd och EU-parlamentet behandla det, en process som väntas vara klar tidigast 2022–2023.

– Vi välkomnar ambitionerna men det är mycket viktigt att ambitionerna om att ökad kolinbindning i mark och skog inte ska kompensera för fortsatta utsläpp av koldioxid i andra sektorer. Dessutom ser vi att EU-kommissionen snarare verkar fokusera på att bevara och skydda istället för att skapa flera incitament för det aktiva jord- och skogsbruket att producera ännu mer klimatnyttor, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström. Foto: Madeleine Rapp

Försvårar jordbrukets bidrag

Från LRF:s sida uttrycks ett välkomnande av de höga ambitionerna men också en oro att det innebär risker för jord- och skogsbrukets framtid.

– Miljö- och klimatfrågorna är viktiga och LRF välkomnar EU:s ambitioner. De gröna näringarna har en nyckelroll i att bidra till att minska klimatutsläppen i samhället genom att producera livsmedel, tjänster, förnybara bränslen och material. Men vi ser också stora risker att målen inte kan nås genom EU-förslag som begränsar det svenska skogsbruket och att även utvecklingen mot ett hållbart jordbruk försvåras. Exempelvis genom att biobränslen från växande grödor inte anses bidra till målen. säger Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Då det till exempel endast är sju procent av biodrivmedlen från grödebaserade råvaror som får tillgodoräknas inom unionens mål menar LRF att det försvårar för jordbruket att bidra till hållbara transporter. Även riktas kritik mot att den nationella strategin inom skogsområdet som nu begränsas av EU.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste