Lantbrukares våtmarker viktiga för biologisk mångfald

Sedan 1995 har minst 15 000 hektar våtmark anlagts av svenska lantbrukare. Vilket enligt LRF:s beräkningar bidrar till att mer än 300 miljarder extra småkryp föds varje år.

Sedan 1995 har lantbrukare anlagt minst 15 000 hektar våtmarker runt om i Sverige, något som varit möjligt bland annat tack vare EU:s landsbygdsprogram. Enligt LRF har det troligtvis anlagts ännu fler våtmarker, men då med privata pengar vilket gör att det inte finns någon statistik. Foto: Isabella Odmark

Ofta anläggs våtmarker i odlingsintensiva områden, där de enligt LRF skapar ett extra värde. Våtmarkerna gynnar såväl insekter som fåglar och grodor, och enligt EU-projektet LIFE-GoodStream kan man se att de även gynnar trollsländor.

– Nu ser vi att även trollsländor gynnas av de våtmarker som anläggs. I anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet i södra Halland har vi bland annat hittat både citronfläckad kärrtrollslända och pudrad kärrtrollslända. Båda arterna är skyddade på EU-nivå, berättar John Strand som är limnolog och projektledare för EU-projektet LIFE-GoodStream, i ett pressmeddelande.

Enligt LRF har satsningarna Greppa Näringen och LEVA, som är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och LRF, ökat anläggningstakten av nya våtmarker. Man hoppas även att fler lantbrukare kommer inspireras att anlägga våtmark.

– Det är väldigt stora mängder djur som produceras i en våtmark. I en ett hektar (100x100 meter) stor våtmark produceras i storleksordningen 20 miljoner småkryp per år, om man räknar med 2 000 individer per kvadratmeter. I många anlagda vattenmiljöer i Skåne är antalet betydligt högre och kan vara upp till 100 miljoner småkryp per år, berättar Cecilia Holmström som är biolog på Ekologigruppen AB.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste