Nyttodjurparker byggs upp på Kiviks Musteri

Forskare från SLU, Lunds universitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation har byggt upp fyra så kallade nyttodjurparker bland äppleodlingarna på Kiviks Musteri. Syftet är att under sommaren undersöka vilka åtgärder i svenska förhållanden som bäst gynnar och ökar antalet nyttiga insekter.

På Kiviks Musteri satsar man på forskning och anlägger nyttodjurparker i odlingarna för att ta reda på hur man bästa gynnar pollinatörer och andra insekter. Foto: Lotta Fabricius Kristiansen, SLU

Genom att skapa gynnsamma miljöer vill forskarna i projektet studera bland annat var nyttodjuren föredrar att bo, vilken mat de gillar, vilka arter som ökar och hur de samverkar. Initiativtagare bakom projektet är Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kivik Musteri.

– Det behövs mer forskning och kunskap om nyttodjurens behov, men även om skadedjuren som ju i vissa fall är mat åt nyttodjuren. Samtidigt vill vi öka medvetenheten hos våra besökare om hur viktigt det är med biologisk mångfald, säger Jan Flemming Jensen, i ett pressmeddelande.

På Kivik Musteri har man sedan tidigare arbetat med att öka biodiversiteten genom att bland annat låta varannan rad vara oklippt, fällda träd och rishögar lämnas kvar och odlingar i träda sås med olika växtarter. Med nyttodjurparkerna kommer forskare kunna studera nyttoinsekterna närmare, samt att musteriets besökare kan få inspiration till hur de kan gynna nyttoinsekter hemma i sin trädgård.

– Vi vill lyfta goda exempel och skapa fler nyttiga åtgärder inom trädgårdsodlingen som ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Målet är att visa hur vi kan förena matproduktion med naturbevarande, berättar Lotta Fabricius Kristiansen, SLU, som är projektledare för projektet.

Projektet har fått medel från Partnerskap Alnarp och sker i samarbete med Fritidsodlingens Riksorganisation, SLU, Lunds universitet och Kiviks Musteri.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste