Zinkfritt med tillförsikt inom svenska grisbranschen

I juni 2022 blir det ­förbjudet att utfodra grisar med ­avvänjningsfoder innehållande medicinska halter av zink, det är bestämt på EU-nivå, huvudsakligen av ­miljöskäl.

 

Anne Persson och Kerstin Sigfridson, Lantmännen och grisföretagaren Cissi Klasson, Annelövsgrisen är överens om att svenska grisföretagare är förhållandevis väl rustade inför zinkförbudet.
– Jag ser med tillförsikt fram emot juni 2022. Vi vet att vi har bra foder. Vi vet att det fungerar för många. Vi vet att om vi hjälps åt – veterinärer, produktionsrådgivare, foderexperter och grisföretagare – så kommer vi långt, säger Kerstin. Foto: Emma Sonesson

1992 lanserades avvänjningsfoder med tillsats av medicinska halter av zinkoxid, som skulle komma att bli något av ett gupp på vägen ur ett foderutvecklingsperspektiv.

– Som foderutvecklare har zinken varit tråkig på det viset att den lagt locket på all utvecklingspotential när det gäller avvänjnings­foder under ett antal år. Zinken har varit effektiv och billig. Du har i princip kunnat ta vilket foder som helst och blanda zink i, så har det funkat under avvänjningen, säger Kerstin Sigfridson som har jobbat med Lantmännens foder till grisar i många år.

– I dag har branschen en hel generation djurskötare som i hög utsträckning bara arbetat med zinkfoder, där har vi en gemensam utbildningsresa att göra, fortsätter hon.

Stålbad i repris

Användningen av foder med zinktillsats tilltog så pass att det för ett par år sedan utgjorde 60 procent av Lantmännens försäljningsvolymer på avvänjningsfoder. Men efter att EU för fyra år sedan beslutat att förbjuda zinkfoder från juni 2022, gnuggar nu hela den europeiska grisbranschen sina geniknölar för att hitta nya gångbara lösningar.

– Helt plötsligt har man extra nytta av att ha jobbat med foder­utveckling så länge. Det finns helt klart en hel del paralleller till det ”stålbad” vi gick igenom när antibiotikan förbjöds, säger Kerstin och minns tillbaka till hur ålderssektionerad uppfödning, fokus på suggan för att få robusta ­grisar inför avvänjning och nya, mer skonsamma avvänjningsfoder blev viktiga faktorer för att lyckas då.

Anne Persson arbetar som grisfodersäljare på Lantmännen.

Omvända försäljningsvolymer

För Lantmännens del har utvecklingsarbetet resulterat i tre zinkfria avvänjningsfoder; storsäljaren Gottfrid, det ännu säkrare ­kortet Radikal samt mjölfodret Win Wean, vars struktur kan vara en fördel i vissa lägen, inte minst vid blötutfodring. Dessutom kan ett mjölfoder innehålla lite mer laktos än ett pelleterat foder.

I dag är förhållandet på försäljningsvolymerna det omvända mot förut; 40 procent går som zinkfoder, 60 som zinkfritt. Anne Persson arbetar som fodersäljare på Lantmännen och möter många olika förhållningssätt bland sina kunder:

– Det finns de som absolut inte vill prova zinkfritt, utan vill köra med zinkfoder ända fram till förbudet. Vissa säger till och med att de tänker lägga ner om de inte får det att funka. Men många är nyfikna och vill prova för att vara förberedda när förbudet väl ­träder i kraft, berättar hon och konstaterar att zinken inte bara har ­fördelar:

– Zinken har i många fall skjutit upp problematiken till övergången mellan zinkfodret och tillväxtfodret. Dessutom är zink osmakligt. Hos de som klarar avvänjningen utan zinkfoder växer grisarna därför oftast bättre än de gjort med zink. Erfarenheterna hittills är att det gått bra för de allra flesta som provat att avvänja utan zinkfoder.

Kerstin Sigfridson arbetar med produktutveckling och foderoptimering på Lantmännen. 

Värna om tarmfloran

När det gäller avvänjningsfoder handlar det i hög utsträckning om att värna om och utveckla ­tarmfloran och att hjälpa grisen att bibehålla den sura miljön i magen.

– Saltsyran i magsäcken är första försvarslinjen mot smittämne. Ett lågt pH där behövs dessutom för att proteinnedbrytningen skall fungera. Innan avvänjning omvandlas suggmjölkens laktos till mjölksyra i magsäcken och pH kan hållas tillräckligt lågt. Därför är det viktigt att avvänjningsfodret också innehåller en mängd laktos, tills grisens produktion av saltsyra är tillräcklig, förklarar Kerstin.


 

Zinken har utgjort en billig och effektiv genväg förbi avvänjnings­problematik under många år. När förbudet mot zinkfoder träder kraft i juni 2022 kommer det krävas större fingertoppskänsla och ett väl utvecklat djuröga för att lyckas. 
– Vi kommer bli bättre och bättre på att hitta och åtgärda de problem som zinken tidigare slätat över, menar Anne Persson.

Flera olika verktyg

Att sänka råproteinhalten är ett användbart verktyg för att lyckas med avvänjning utan zinkfoder. Överskott av protein i tarmen ger nämligen oönskad fermentation, som i sin tur ofta ger diarré. Noga utvalda fiber är en annan pusselbit.

– Den nyavvanda grisen har nytta av andra fiber än den växande, eftersom man måste få igång tarmfloran på rätt sätt och på rätt ställe. Man vill inte få ­fermentation i tunntarmen, utan den vill man ha i grovtarmen. I tunn­tarmen ska du ha ett näringsupptag, men om fel tarmflora börjar krypa framåt i systemet får man problem, det är därför det är viktigt att grisarna äter, det måste finnas material i tarmen och ett flöde, säger Kerstin.

Ett ess i rockärmen är SPC, spannmål som specialbehandlats via en Lantmännen-patenterad process och som stimulerar kroppens egen produktion av AF-faktor, som i sin tur verkar antiinflammatoriskt och motverkar diarré.
 

Zink är ett livsnödvändigt ämne som ingår i många av kroppens funktioner. Ämnet finns i allt grisfoder, men i avvänjningsfoder till smågrisar tillsätts ibland extra zink i medicinskt syfte, vilket gör tarmen mindre känslig för sjukdomsframkallande bakterier och dess toxiner. Zinkfodret används upp till två veckor efter avvänjning. Zink i medicinskt syfte måste förskrivas av veterinär. Foto: Emma Sonesson

Tidigt foderintag

De viktigaste foderrelaterade råden som Anne och Kerstin vill skicka med inför avvänjning utan zinkfoder är att grisarna måste äta, både före och direkt efter avvänjningen, samt att aldrig byta foder i samband med avvänjning.

– Jobba tidigt med en bra prestarter, gärna i kombination med järntorv eller något annat som lockar. Det krävs inga mängder. Gå sedan över till avvänjningsfoder veckan innan avvänjning och se till att samma foder finns på plats i tillväxtstallet vid ­insättning. Då minskar risken för att en del grisar går utan foder. Tom tarm betyder tyvärr skadad tarm och därmed problem. En gris som varit frisk växer alltid bättre än en som varit sjuk. Det är en vinnande strategi som jag ser det, slår Kerstin fast.

 

Tips från Lantmännen för en lyckad avvänjning utan zinkfoder

  • Upprätta en plan för hur du ska göra och omvärdera den vid behov.
  • Genomför alla foderbyten successivt.
  • Se över kvaliteten på suggorna och rutinerna kring dem, allt för att ge dem förutsättningar att ta fram robusta smågrisar.
  • Fundera över hur fodersystemet är konstruerat - hur kan man ge ett så rent avvänjningsfoder som möjligt utan alltför stor inblandning av andra fodersorter?
  • Ha koll på vad avvänjningsgrisarna väger. En gris som väger sju kilo är annorlunda från en som väger nio.
  • Se till att vattnet är friskt och att nipplarna sitter på lagom höjd.
  • Börja alltid med avvänjningsfodret redan i BB, en vecka innan avvänjning. Innan dess kan man med fördel använda en prestarter för att locka igång konsumtionen.
  • Se till att det finns foder tillgängligt för grisarna direkt när de flyttar in i tillväxtavdelningen och gör det enkelt för dem att hitta det.
  • Ha koll på grisarnas foderkonsumtion kring avvänjning. De ska äta mycket, men inte för mycket. Balansgången är viktig och handutfodring krävs i vissa fall. Eftersom foder utan zink är smakligare är det lätt hänt att grisarna äter för mycket.
  • Lägg ditt fokus på skötsel och management.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 17 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste