Landshypotek Bank: Historiskt stark tillväxt

Fler kunder och ökade volymer gör att Landshypotek Bank upplever det starkaste halvåret i bankens historia. En tillväxt som gett ett starkt rörelseresultat, visar siffrorna i delårsrapporten.

Den goda tillväxten för banken fortsätter inom både bottenlån till jord- och skogsägare och bolån. Foto: Carolina Wahlberg

När Landshypotek Bank presenterar sin senaste delårsrapport, januari - juni 2021, är det stigande siffror som skymtas. Under första halvåret 2021 så ökade utlåningen med 5,6 miljarder kronor. Tillväxten ger i kombination med god kostnadskontroll ett historiskt starkt rörelseresultat på 219 miljoner kronor för halvåret. Räntenettot uppgår till 472 miljoner kronor och enligt banken utvecklas kostnaderna enligt plan.

– Landshypotek växer med fler kunder och ökade volymer i en takt som vi inte har sett förut. Den medvetna och successiva satsningen på fler kundgrupper har bidragit till bankens lånetillväxt och förbättrade resultat, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank. Foto: Landshypotek Bank

Ökade bottenlån

Tillväxten speglas i både bottenlån till jord- och skogsägare och bolån. Inom bottenlånen ökade banken utlåningen med 1,9 miljarder kronor till en total utlåningsvolym på 73,6 miljarder kronor. Det motsvarar en högre tillväxttakt än de föregående åren, men samtidigt i linje med marknadens tillväxt.

Sett till bolån så visar rapporten en tillväxt med 3,7 miljarder kronor och i utlåningsvolym så passerade banken 15 miljarder kronor. Den totala utlåningen uppgår därmed till 88,6 miljarder kronor.

Investeringsvilja i lantbruket

Enligt bankens vd, Per Lindblad, är det en stark utveckling som ses för lantbrukssverige.

– Mycket är positivt för jord- och skogsbrukare, med ökat intresse för närproducerad mat, landsbygden och skogsrelaterade produkter och tjänster i samhället. Det låga ränteläget sänker dessutom de finansiella kostnaderna och ökar investeringsviljan inom lantbruket. Samtidigt kom vårsådden igång senare för många jordbrukare och det återstår att se hur skörden utvecklar sig. Inom skogsbruket finns en oro för hur fler politiska förslag kommer att påverka näringen, säger Per i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa hela rapporten.

Landshypotek Bank

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 200 medarbetare på orter över hela landet.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste