Sverige ingår globalt samarbete för biologisk mångfald

Tillsammans med ett 60-tal andra länder ansluter sig Sverige till en global koalition för att öka ambitionerna i arbetet med biologisk mångfald. Bland annat vill man se fastställda globala mål för 30 procent skydd av land och hav.

Sverige gör nu gemensam sak med ett 60-tal andra länder för att öka ambitionerna i det globala ramverk för biologisk mångfald. Genrebild. Foto: Towe Johnson

Koalitionen som går under namnet High ambition coalition for Nature and People har som mål att öka ambitionerna i det globala ramverk för biologisk mångfald som ska förhandlas mellan världens alla länder. Förutom Sverige så finns bland annat Finland, Norge och Danmark bland de drygt 60 medlemsländerna i koalitionen som leds av Frankrike och Costa Rica.

Målet med samarbetet är att få till fastställda globala mål för 30 procent skydd av land och hav samt ett ramverk för genomförande av målen. Syftet är också att främja användningen av naturbaserade lösningar i klimatarbetet.

– Jag är glad att Sverige nu är med bland de länder som vill ha både ambitiösa mål för skydd av biologisk mångfald och bättre möjligheter att följa upp arbetet. Att hantera klimatkrisen och hejda förlusten av biologisk mångfald måste gå hand i hand, och det kan vi lyckas med om vi tar hjälp av naturens egna lösningar, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Konventionen om biologisk mångfald, CBD, är tillsammans med Klimatkonventionen och Ökenkonventionen en av tre Riokonventioner som etablerades av FN 1992. Vid sitt 15:e partsmöte ska nya globala mål och ett nytt strategiskt ramverk beslutas. Partsmötet har skjutits upp på grund av pandemin och kommer preliminärt att hållas i Kuming i Kina under första halvåret 2022.

Konventionen om biologisk mångfald, CBD

Har 196 parter och tre målsättningar: Skydda biologisk mångfald, säkra hållbart nyttjande av biologisk mångfald och se till att nyttan av genetiska resurser fördelas rättvist.

Har två protokoll: Cartagenaprotokollet om gränsöverskridande förflyttningar av levande modifierade organismer och Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis födelning av nyttan med genetiska resurser.

År 2010 enades parter om en global strategi med 20 mål till 2020. 

De senaste åren har arbetet pågått för att ta fram en ny strategi för åren 2021-2030 med en vision för 2050. 

Källa: Regeringen

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 22 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste