”Viktigt att prioritera insådden”

I en av demoodlingarna på Brunnby gård möter vi växtodlingsrådgivaren Line Strand. Här berättar hon mer om olika tidpunkter, skyddsgrödor och metoder för valletablering i skyddsgröda. 

 

Line Strand, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Uppsala berättade mer om vallinsådd i höst- och vårsäd för besökarna på Brunnby. 
Foto: Towe Johnson


När Brunnbybesökarna samlas runt parcellerna som demonstrerar vallinsådd i höst- och vårsäd är det med lyhördhet och uppmärksamma blickar. I en av rutorna har insådden skett senare på våren och här är det ganska klena plantor vi får se. 

– Ska man så in vallfrö i höstsäd på våren så behöver man göra det ganska tidigt så att det hinner komma upp en planta innan beståndet sluter sig. Annars är risk att du inte får några plantor alls. Därför så bör man snarare satsa på att så i början på april snarare än i slutet. Speciellt om man ska göra det i en så tidig sort som höstkorn, säger Line Strand till åhörarna.
 

De första parcellerna visar höstinsådd i höstkorn och höstvete. I den ena ses timotejen sträcka sig över grödan. 
– I vårt område lever vi med riskerna att tiomtejen stimuleras att gå upp i ax åren därpå. Men har man tänkt sig att ta helsäd här så är det här ett ganska intressant alternativ, säger Line Strand. 

Dubbelt radavstånd

I ett par andra rutor har man sått in i vårsäd samt breddat avståndet mellan raderna för att få in mer ljus. 

– Jag har flera kunder som har kört det och som får fantastiskt fina frövallar. Och i de försök som finns på ekosidan framförallt, så ser man att man tappar inte så mycket skörd, säger Line som menar att är man väldigt mån om att nästa års vall ska bli fin så kan det vara intressant. 

Dock finns risken i ekoodling att det i ett sådant system blir mer ogräs, beroende på mycket växtnäring man har tillgång till eftersom det hänger ihop med hur tät grödan blir. 

Långliggande försök

Line visar tre rutor med olika sådjup av vallfrö; 0, 1,5 och 3 centimeter. Och i samtliga går det att konstatera att uppkomsten varit fin vilket delvis går att skylla på den blöta våren i området som framför allt gynnat den ytliga sådden. Dessa rutor kommer också ligga kvar tills nästa år för att testa något som det förs mycket diskussion om, berättar Line. 

– Om man inte vill ha tredje skörden, som i år när de första skördarna ger ganska mycket så är det många som undrar om och när man kan putsa det. Så det tänkte vi prova här, med sen putsning och skörd i september respektive oktober. 

Tanken är att se hur det påverkar vallarna i längden, något det råder delade meningar om, förklarar hon. 

– Generellt så brukar man prata om att det finns ett fönster när man inte ska skörda vallen för att man hämmar förstaskörden året därpå och det har man visat i några försök. Och det är det vi vill försöka återupprepa här.  

En till prioriterad gröda

Line konstaterar att höst­insådd i området kring Mälardalen generellt är förknippat med risker, om inte tanken är att ta helsäd. Försöket som hon presenterar i dag visar bland annat att det är svårt att så klöver sent då den behöver ha nått ett visst utvecklingsstadium. 

– Men det som jag framförallt vill skicka med härifrån är hur viktigt det är att prioritera insådden, för väljer man att göra en insådd så är det ändå en gröda till som ska prioriteras och inte bara huvudgrödan. Alla vill gärna ta en hög skörd av huvudgrödan men det är inte alltid det bästa tänket om man istället vill ta fina skördar de kommande tre åren på sin vall. 

Det finns också en oändlighet av tekniker och det kan vara svårt att bestämma innan vilken man ska göra. 

– Men det måste man göra. Beslut såsom dubbla radavstånd eller om du ska så i höstsäd på våren eller på hösten, det måste man veta innan man sår. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 28 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste