Sex förslag för ett fossiloberoende jordbruk

Den statligt beställda utredningen om fossiloberoende jordbruk presenteras nu för regeringen. Förslagen ska göra det möjligt för de gröna näringarna att ställa om utan försämrad konkurrenskraft.

Den nu presenterade utredningen bereder väg för lantbruket att bli fossiloberoende i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Foto: Mostphotos

I början av 2020 tillsatte regeringen utredningen för ett fossiloberoende jordbruk som sedan förlängdes i årets slut. Nu presenterar landshövding Helena Jonsson dess innehåll. I förslagen ligger bland annat en biopremie, en utökad klimatpremie samt en ny skatteregel som gör det möjligt för jord-, skogs- och vattenbrukare att ställa om från billiga fossila insatsvaror till dyrare fossilfria insatsvaror utan att lönsamheten påverkas.  

LRF, som deltagit i utredningen, är positiva till förslagen.

– Vi är positiva, men för att det ska kunna genomföras måste staten säkerställa lantbrukets framtida lönsamhet, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande. Foto: Madeleine Rapp

– Utredningens lösningar är mycket viktiga för att svenskt jord-, skogs- och vattenbruk ska kunna ställa om och gå före övriga världen i den gröna omställningen, säger LRF:s ordförande Palle Borgström och tillägger:

– Förslaget om att Jordbruksverket får ett tilläggsuppdrag att årligen göra en internationell jämförelse mellan svenskt och internationellt jordbruks konkurrensförutsättningar är bra. Det ger möjligheter för att svenska politiker ska kunna se hur svenska bönder ekonomiskt påverkas av svenska skatteregler och lagstiftning.

Utredningens förslag

Skatteavdrag: Ett skatteavdrag föreslås för att minska beskattningen för branschen.

Biopremie: En biopremie föreslås för de jord-, skogs-, och vattenbrukare som väljer att köra sina arbetsmaskiner på rena biodrivmedel. 

Utfasning av dieselskatteåterbetalningen:  Utredningen föreslår att dieselskatteåterbetalningen fasas ut till år 2030.

Utökad klimatpremie: Klimatpremien för miljöfordon ska utökas till att omfatta även aktuella arbetsmaskiner i jordbruket som drivs med el eller andra förnybara alternativ.

Biogasutredningen: Utredningen föreslår att de förslag som presenterades i Biogasutredningen ska genomföras. 

Nytt uppdrag till Jordbruksverket: Utredningen föreslår att Jordbruksverket i sin årliga uppföljning av livsmedelsstrategin även utvecklar nya indikatorer för bevakning av konkurrenskraft och lönsamhet. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 juli 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste