Certifiera inte bort din kreativitet!

Krönika: Just nu är det växtväder. Så väl ute som i växthus. Det kan aldrig vara en dålig sak. När jag går runt och plockar min gurka eller packar tomater i 250 gram askar, så har jag funderat lite. Mina tankar har kretsat kring certifiering. Tredjepartscertifiering, ISO, KRAV, ArlaGården, Sigill, FSC... Kärt barn har många namn. Allt ska certifieras numera. Jag förstår grundtanken och kan sympatisera med den. I princip: Tala om vad du gör, fäst det på ett papper, utbilda alla berörda att göra så i fortsättningen, kontrollera sedan att allt har blivit gjort så som sagt. Certifiering i ett nötskal. Kunden får en tjänst eller vara som är standardiserad efter satta regler och ska vara lika inom hela det certifierade området.

 

Första frågan som dyker upp i mitt huvud är vem har efterfrågat att saker skall certifieras? Jag vet att det definitivt inte är producenten. För producenten vet att flera viktiga saker inte kan certifieras. Som smak, lukt och helhetsupplevelse. Det är bara mätbara saker som certifieras. Oftast.

Jag tror inte heller att det är slutkunden som krävt certifiering. Konsumenten har mer enkla och raka krav. Oftast rör det pris, tillgänglighet, hållbarhet, smak och känsla av välmående.

Jag tror att det är mellanleden som skapat certifieringstvånget. De som tjänar pengarna. Som vill kunna byta ut tjänster och produkter enklare. Om allt görs lika så är det enkelt att byta. Kan man byta ofta så kan man plåga producenten utan att slutkunden märker någon skillnad.

Vad finns det mer som är en fara med certifiering? Jo, den tenderar att döda all kreativitet. Jag tror inte att det finns en enda bondeföretagare, eller företagare överhuvudtaget, som blivit just företagare för att det finns så många bra certifieringar som ger så bra affärsmöjligheter och underlättar för mig i mitt företagande. Certifiering är byråkrati. Byråkrati är dokumentation och kontroll. Innovation, kreativitet och lust är motsatsen. Visst behövs byråkrati också. För innovation, kreativitet och lust kan lätt hamna i kaos, strukturlöshet och avsaknad av kontinuitet. 

Men idag finns ingen balans emellan de två områdena. Certifieringsbyråkratin är i överläge. Den krossar lusten, glädjen och drivet. Den krossar framtiden. Vem vill bli slav under byråkratins kalla förmyndarskap?

Dessutom har vi ju kontrollanterna. Lite halvelakt sa man förr att i första hand vill en viss sorts människor bli militärer för att utöva makt. Fick de inte bli det blev de poliser. Fick de inte bli det heller så blev de kontrollanter, företrädesvis biljettkontrollanter. I dag blir de certifieringskontrollanter. Orden på pappret är viktigare än syftet med certifieringen. Kontrollanten ska kontrollera tänker de. Kontroll är detsamma som att leta fel, sätta dit. Självklart generaliserar jag nu. Men håll med om att det finns en kärna av sanning.

Vad skall vi då göra? Slänga alla certifieringar i sjön? Nej, det går inte och är inte helt önskvärt. Men makten måste förskjutas. Producenten måste få mer makt att bejaka sin kreativitet, sin lust, sitt driv och sin innovationsförmåga utan att certifieringsbyråkratins kontrollsystem stänger in allt i en fyrkantig mall där allt utanför ramen är fel och förbjudet.

Företagarens enda val ska aldrig vara ”join them and perish or die alone” (anslut dig och förgås inom systemet eller dö sotdöden utanför gemenskapen... fritt översatt).

 

Eric Holgersson

 

Artikeln publicerades söndag den 01 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste