Rekordstor skörd av oljeväxter väntas

Årets spannmålsskörd förväntas enligt Jordbruksverkets skördeprognos bli 5,7 miljoner ton, vilket är mindre än förra året men mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Men för oljeväxter förväntas skörden bli rekordstor.

Årets skörd av oljeväxter förväntas bli den största under 2000-talet enligt Jordbruksverkets skördeprognos. Foto: Carolina Wahlberg

Höstvete är den dominerade grödan, och förväntas utgöra 55 procent av årets totala spannmålsskörd. Enligt prognosen kommer hektaravkastningen för höstvete minska med sex procent till 7 030 kilo per hektar. Men då årets odlingsareal är större än förra året förväntas totalskörden vara fyra procent högre än förra året, och landa på 3,1 miljoner ton höstvete.

Den näst största grödan är vårkorn och där förväntas en totalskörd på 1,2 miljoner ton, vilket motsvarar 21 procent av den totala spannmålsskörden. Havreskörden förväntas minska med 13 procent till 0,7 miljoner ton, vilket framför allt beror på att även hektarskördarna förväntas minska med 13 procent.

Något som inte förväntas minska är skörden av oljeväxter som raps och rybs. Här förväntas skörden i stället bli den största under 2000-talet, och uppskattas bli drygt 0,38 miljoner ton. Jämfört med 2020 är det en ökning med 12 procent. Enligt Jordbruksverket står höstraps för 96 procent av skörden, och hektarskörden för höstraps förväntas bli 3 730 vilket är en ökning med 5 procent jämfört med förra året.

Läs hela rapporten här.

Om Jordbruksverkets skördeprognos:

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2020, och beräkningarna görs för hela landet. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 30 åren. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 16 november.

Källa: Jordbruksverket

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera