Utredning lovar guld till alla

Ledare. Tidigare ordföranden för LRF, Helena Jonsson, har lett regeringens utredning "Vägen mot fossiloberoende jordbruk". Den presenterade vid månadsskiftet sina resultat och förslag. Utredningen bjuder på sex konkreta åtgärdsförslag varav det viktigaste är lite överraskande.

De sex konkreta förslagen är ett nytt skatte­avdrag, en ny biopremie, utfasning av dieselskatte­återbetalningen, utökad klimatpremie för nya arbetsmaskiner, genomförande av biogasutred­ningens förslag samt ett utvidgat uppdrag för Jordbruksverket.

Den stora reformen är utfasning av dieselskatte­återbetalningen till 2030. Som kompensation före­slås ett nytt jordbruksavdrag. Det innebär att företag inom jord­, skogs­ och vattenbruk, förutom skogs­bruk som bedrivs i aktiebolagsform, ska få ett gene­rellt avdrag om sju procent.

Avdraget ska beräknas utifrån intäkten i företaget, inte utifrån inkomst. Därmed ska det vara lättare att administrera. Om företaget visar underskott föreslås avdraget få rullas vidare för att utnyttjas annat år.

Utfasningen av dieselskatteåterbetalningen mot­svarar ett bortfall för jordbruket om cirka 750 mil­joner kronor per år. Det nya jordbruksavdraget, inspirerat av norskt skattesystem, beräknas tillföra jordbruket två miljarder kronor per år. Det låter onekligen bra, kanske lite för bra för att kunna bli verklighet? För närvarande känns det väldigt avläg­set att regeringen skulle prioritera de gröna näring­arnas konkurrenskraft genom att bjuda på en generell skattelättnad.

Anledningen till att jag kallar förslaget överraskande är att det helt saknas koppling till bränsleanvändning. En av de få begränsning­arna är att avdraget föreslås kopplas till brukande. Arrendeintäkt ska inte ge avdragsrätt. De företag som har en hög intäkt utan att i dag använda mycket diesel blir med förslaget stora vin­nare medan företag som behöver använda mycket flytande motorbränslen relativt sett förlorar. Denna skevhet i kompensationen för utfasningen av diesel­skatteåterbetalningen skulle motivera branschens överkompensation.

Dieselskatterna ska höjas. Däremot finns ingen motkraft i utredningen. För att motivera en ökad användning av biobränslen i stället för fossila bräns­len föreslås en ny biopremie. Den ska neutralisera den i dag högre kostnaden för biobränslen. Detta är ett självklart förslag som borde ha genomförts för länge sedan.

För att skynda på investeringar i grön teknik före­slås en utökad klimatpremie för köp av nya arbets­maskiner. Det blir spännande att se hur den ska utformas för att göra verklig skillnad. Utvecklingen av grönare motorer och inomgårdsmaskiner med eldrift sköter marknaden redan om i hög takt och den teknikutvecklingen sker utomlands.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är lite imponerade att Helena Jonsson fått utredningsgrup­pen med på utredningens förslag. Mitt första intryck var att jordbruksavdraget har så låg sannolikhet att genomföras att utredningen känns oseriös, men jag vill inte vara den som kittlar den som vågat spänna bågen. Kanske är en lika stor fråga om vi i branschen i ett Sverige präglat av Jantelagen kan stödja försla­get, som slår så olika för olika produktionsgrenar?

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@ja.se

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste