Stärkt vinstmarginal för köttkoncern

HKScans vinstmarginal fortsätta att förbättras även under årets andra kvartal.

Tero Hemmilä, koncernchef HKScan. Foto: HKScan

HKScans omsättning under kvartal två uppgick till 449,3 (440,9) miljoner euro. Rörelseresultatet (EBIT) för koncernen blev 3,6 (-0,1) miljoner euro. Störst förbättringen av resultatet skedde i Finland medan Sverige står för den största andelen av vinsten. Rörelseresultatet utan jämförelsestörande poster blev 0,7 (0,6) miljoner euro.

SVERIGE STÅR STARKT

Den svenska marknaden har fortsatt att utvecklas väl för HKScan. Under det andra kvartalet uppgick försäljningen till 171,1 (162,0) miljoner euro, motsvarande 38 procent av HKScans totala omsättning. Drygt 8 miljoner av den redovisade ökningen beror dock på svenska kronans utveckling. Rörelseresultatet (EBIT) för Sverige blev 4,9 (4,2) miljoner euro.

BRIST PÅ NÖT, EXPORT AV GRIS

Försäljningen av nötkött minskade på den svenska marknaden, beroende på råvarubrist. Man har inte tillräckligt många kreatur att slakta. HKScan uppger att efterfrågan från restaurangerna ökar samt att man under perioden har haft en ökning av grisköttsexporten driven av höga priser på marknaden.

Enligt HKScan är ett av deras strategiska mål att ha en starkare närvaro i konsumenternas förändrade matupplevelser. I Sverige lyfter man nu fram sitt samarbete med Foodora samt sitt egna koncept Korv & Bread där man har egna korvkiosker på turistorter. Satsningen ska öka Scans synlighet bland och interaktionen med konsumenter.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 25 augusti 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste