Regeringen lägger fram budgetförslag

Under fredagen presenterade näringsminister Ibrahim Bylan tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth delar av regeringens förslag till budgetpropositionen för 2022.

Näringsminster Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade regeringens förslag på en presskonferens hos lantbrukaren Catharina Rudolphson i Uppland. Foto: Sofia Weimarck

– Budgetproposition som vi kommer presentera för riksdagen senare denna månad innehåller, utöver mycket annat, stora satsningar för en levande och växande landsbygd, inledde näringsminister Ibrahim Bylan på dagens presskonferens.

Bland annat föreslår regeringen att öka den nationella medfinansieringen till jordbruket från 2023 med 500 miljoner kronor per år jämfört med vad som är budgeterat för 2021 och 2022, och vilket är mer än vad den minskade EU-tilldelningen innebär. En satsning som välkomnas av LRF, och enligt LRF:s bedömning uppgår nu den nationella medfinansieringen till 1,5 miljarder kronor.

– Vi vill se att det välkomna tillskottet innebär ökade satsningar på bland annat investeringsstöd, kompensationsstöd som gör det möjligt att bedriva jordbruk i hela landet, och på yngre lantbrukare. Viktigt är också satsning på bevattningsdammar och andra investeringar för att jordbruket ekonomiskt ska kunna anpassas till ett förändrat klimat, kommenterar Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Bredband och vägunderhåll

Från infrastrukturminister Toomas Eneroth meddelades förslag på extra pengar till bland annat bredbandsutbyggnad och vägunderhåll.

– 500 extra miljoner till bredband och 750 miljoner till vägar är välkomna steg för att jobba med bredbandsmål och underhållsskuld. Det är positivt att regeringen avsätter pengar, behovet är stort. För lantbrukare och andra företagare och boende på landsbygden är tillgång till bredband avgörande för möjligheterna att bedriva ett modernt företag, säger Palle Borgström.

Förstärkning av SLU

För att täcka bristen på veterinärer och djursjukvårdare föreslår regeringen även en förstärkning till utbildning av veterinärer och djursjukskötare vid SLU. Förstärkningen kommer ske successivt med 37,5 miljoner kronor år 2022, för att därefter årligen öka upp till 71 miljoner kronor årligen från och med 2027.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att regeringen förstått allvaret och kunnat möta oss i den här frågan. En fråga som är viktig för både djurägare och samhället i stort. Vi kommer nu att direkt påbörja arbetet så vi kan ta emot fler studenter så fort som möjligt, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel, i ett pressmeddelande.

Glädjande besked

I ett gemensamt pressmeddelande välkomnar även Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna satsningen på fler utbildningsplatser för veterinärer respektive djurskötare vid SLU.

– Ett mycket välkommet och glädjande besked! Fler utbildningsplatser är ett av de behov vi tydligt har lyft. Vi är också mycket glada över det regeringsuppdrag som pågår med syfte att utreda hur en hållbar och välfungerande hälso- och djursjukvård ska se ut. Det är en viktig utredning som är nödvändig för att hitta formerna för den djursjukvård som bedrivs i dag och som expanderar kraftigt, säger Anna Wretling Clarin, enhetschef på Jordbruksverket.

I pressmeddelandet skriver Jordbruksverket att de arbetar tillsammans med Distriktsveterinärerna och andra företrädare för branschen ”på flera fronter” för att lösa Sveriges brist på djursjukvårdspersonal både på kort och lång sikt.

Regeringen föreslår bland annat:

Ökade medel för vägunderhåll som ska främja en hållbar regional utveckling och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd.

500 miljoner kronor år 2022 till utbyggnaden av bredband i hela landet.

Regeringen föreslår att det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden tillförs 35 miljoner kronor permanent årligen från och med 2023, vilket innebär att stödnivån permanentas till 70 miljoner kronor årligen.

Att förlänga det stöd som finns för att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommuner med 70 miljoner kronor årligen under 2022, 2023 och 2024.

En successivt ökad budget för veterinär- och djursjukskötarutbildningarna på SLU med 37,5 miljoner kronor 2022 upp till 71 miljoner kronor årligen från och med 2027.

10 miljoner kronor årligen från 2022-2025 för subventionering av jägarnas kostnader för analyser av vildsvinskött.

20 miljoner tillförs Skogsstyrelsen 2022 för att förebygga, övervaka och bekämpa utbrott av granbarkborre och andra skogsskador. Satsningen avser även åren 2023 och 2024.

Mer info om ytterligare förslag i budgetpropositionen hittar du här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste