Styr vattnet bort från fältet

Efter kraftiga regn blir det tydligt var på fältet som det blir stående ytvatten. Med en GPS-styrd jordskrapa finns det nu möjlighet att komma till rätta med det genom att planera om fältet.

 

Med en jordskrapa på sju meter planeras fältet ut så att det skapas ett fall mot diket. Målet är att av att bli av med stående ytvatten i fält efter kraftiga skyfall.Foto: Dataväxt


Skyfall med stora nederbördsmängder kan innebära att även väldränerade fält får problem med stående ytvatten när inte dräneringen hinner med.

– Många har fält där det kan bli stående ytvatten i svackor som inte snabbt rinner bort. Där ytvattnets avrinning bort från fältet hindras, säger Håkan Brolin, Dataväxt. Med jordskrapa och GPS är det här problem som kan åtgärdas.

I somras visade Dataväxt tillsammans med Etebra Maskin vid en demonstration på Klevs gård i Bohuslän hur fält kan analyseras och planeras om för att få bort stående ytvatten och leda till diket.

– Fältet hade bland annat problem med en jordvall som stoppade vattnets avrinning mot diket, säger Håkan.

Innan arbetet med att plana ut fältet inleds skapas en höjdkarta över fältet i Trimbles GPS där problemområdena kan identifieras. 

– Med en GPS-styrd jordskrapa kan vi sedan flytta jordmassor från högre delar av fältet till svackor, säger Håkan. Och vi kan i styrningen av skrapan lägga in ett fall där vi styr vattnets avrinning dit vi vill.

Flytta så lite som möjligt

Demonstrationsfältet man jobba på i Bohuslän var sex hektar. Och med en sju meters jordskrapa från MPH,  flyttades under en dag 250 kubikmeter jord för att skapa en bättre profil på fältet.

– Man flyttar inte mer jord än nödvändigt utan ser till att jobba så effektivt som möjligt utifrån fältets förutsättningar, säger Håkan. Resultatet blir sedan att ett problemområde på fältet tas bort och att det skapas förutsättningar för ytvatten att dränera bort från fältet.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste