Byte av trädslag ska gynna biologiska mångfalden i naturreservatet

I naturreservatet östra Kullaberg ska inplanterad gran och lärk avverkas för att ge plats åt ekologiskt viktig ädellövskog.

Att ta bort trädslag som gran och lärk gynnar i stället bok, ek, lind, skogslönn och ask. Foto. Mostphotos

Enligt länsstyrelsen Skåne finns det inte så mycket naturlig ädellövskog kvar, vare sig i Sverige eller Europa. I naturreservatet Östra Kullaberg, som också blivit klassat som Natura 2000-område har man ambitionen att skapa sammanhängande områden av ädellövskog.

– Vi gör det här för att fullfölja de naturvårdsmål som finns för området, så vi kan skapa ännu mer av det som är unikt med Kullaberg. En insats vi behöver göra är att avverka inplanterad gran och lärk som finns kvar efter tidigare skogsbruk. I stället ger vi mer plats åt den ekologiskt sett viktiga ädellövskogen, som har sin naturliga utbredning i Skåne, säger Daniel Åberg, platschef för Kullbergs naturreservat, i ett pressmeddelande.

Stor naturvårdsinsats

Daniel hävdar att planteringen av ädellövträd blir den största naturvårdsinsatsen på Kullaberg i modern tid. Pernilla Olsson, naturvårdsförvaltare för Kullaberg på länsstyrelsen Skåne, säger att den befintliga gran- och lärkskogen är uppskattad bland de som besöker naturreservatet, men hoppas ändå att de ska uppskatta den skog som kommer etableras där i stället.

– Vi är medvetna om att många besökare på Kullaberg uppskattar och använder gran- och lärkskogen. Men när det gäller naturvärdena och den biologiska mångfalden är ädellövskogen oerhört mycket mer värdefull, och på ett par års sikt kommer östra Kullaberg bli artrikare, vackrare och ännu mer fantastiskt att vistas på, säger hon.

Kan breda ut sig

Att ta bort trädslag som gran och lärk gynnar i stället bok, ek, lind, skogslönn och ask. Men förutom att byta ut trädslag, planerar man även insatser för att utveckla skogsbrynen – övergången mellan öppna marker och skog – i reservatet och på så vis även göra dem mer artrika. Genom att ta bort gran och lärk får gamla träd med vida kronor en annan möjlighet att breda ut sig och det skapar även öppningar i skogen där mer ljus når marken.

– På sina ställen innebär det ganska omfattande insatser. Vi arbetar med skogsmaskiner och fäller flera hundra träd, utspritt på olika områden. I ett område mellan Larås och södra änden av Djupadal tas större bestånd med gran och lärk ned, säger Pernilla.

Arbetet ska påbörjas omkring den 20 september och beräknas pågå i ungefär ett halvår.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste