Öka proteinutbyte och lönsamhet i vallen

Demonstration multiflow vallskördemaskin och föredrag om vall som råvara till grön bioraffinering

Genom grön bioraffinering kan miljöbelastande, importerad soja få en regionalt producerad ersättningsvara. Högvärdigt proteinfoder från grön biomassa ger ett ökad värde på vallen i växtföljden. Mer vall i växtföljden ger långsiktigt bättre markbördighet och bidrar till kolinlagring i mark. Allt hänger ihop! För att få ut så bra råvara som möjligt till vårt grovfoder och till vidareförädling i en raffineringsprocess ställs höga krav på vallstrategi och vallskördeteknik. Ett högt proteinutbyte i vall med så liten andel nedbrytning och föroreningar som möjligt vid ensilering har varit drivkraften för Inge Karlsson, mannen bakom prisbelönta vallskördemaskinen Multiflow. I sommar körs prototypen i flera demonstrationer för att visa fördelarna med att utföra flera moment i en och samma maskin. Multiflow gästar Skara under SLU Smedjeveckan.

Agroväst Gröna Möten arrangerar tillsammans med SmartAgri och Agroväst en fältdemonstration av Multiflow och föredrag om hur du kan öka värdet på vallen genom att utvinna högvärdigt protein. Evenemanget görs som en del av programmet under SLU Smedjeveckan och inom ramen för Interreg ÖKS-projektet Green Valleys. Evenemanget vänder sig till yrkesverksamma företagare, rådgivare, forskare med intresse för hållbart lantbruk.

Plats: Naturbruksskolan Uddetorp

Anmäl dig enkelt på gronamoten.se senast 23 september.

Agroväst Gröna Möten följer myndigheters och regeringens rekommendationer gällande folkhälsa och smittspridning. Har du frågor kring evenemanget kontakta gärna Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se.

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades fredag den 10 september 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera